Sprint naar een Smart Future

Een fabriek die foutloos kan produceren en alle wensen van de klant verwerkt doordat de productie van massa naar maatwerk mogelijk is. Het voorspellen van onderhoud aan een machine zodat er minder storingen ontstaan en de kosten omlaag gaan.

Een drone als vliegend meetstation om ziektes en insecten in de kassen op te sporen. Allemaal voorbeelden van Smart Industry van Nederlandse bodem. Technologie van topklasse waarmee we Nederland internationaal op de kaart zetten. Technologie die vandaag bedacht en morgen verbeterd wordt. Zo snel gaat het.

Digitalisering, robotisering en big data in de maakindustrie zorgen er steeds weer voor dat er nieuwe producten en diensten op de markt worden gebracht. Niet alleen in ons land, ook internationaal is de digitalisering een dominante ontwikkeling die zich in een zeer hoog tempo voltrekt.

Met de steeds verdergaande digitalisering kunnen we ons concurrentievermogen vergroten, creëren we nieuwe en andere werkgelegenheid en dragen we bij aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Dat biedt volop kansen en die moeten we benutten. In 2014 schetsten we de mogelijkheden hiervan in de ‘Actieagenda Smart Industry’.

De actielijnen uit die agenda zijn in de afgelopen drie jaar uitgewerkt, mede door de inzet van alle aangesloten partners. In ruim dertig Fieldlabs wordt onderzoek gedaan en leidt innovatie tot concrete producten, nieuwe dienstverlening en nieuwe businessmodellen.

Melkveehouders die met melkrobots ook dataleveranciers worden, door informatie over de kwaliteit van melk te monitoren. Metaalbedrijven worden ook softwarebedrijven, waarbij klanten via internet volledig gedigitaliseerd producten kunnen bestellen.

Een hybride mobiele hijskraan

Gaan al die technologische vernieuwingen ervoor zorgen dat we straks helemaal geen mensen meer nodig hebben? Nee, juist niet! Zonder slimme mensen geen slimme producten én geen slimme machines. Tot 2030 zijn er 120.000 banen te vervullen. Daarom is er vanuit het Team Smart Industry ook nadrukkelijk aandacht voor het onderwijs en de arbeidsmarkt.

Er moet geïnvesteerd worden in een continue leercultuur in bedrijven. Je bent niet klaar als je een schooldiploma op zak hebt. Er moet geïnnoveerd worden in het onderwijs zodat vakmensen door middel van extra scholing kunnen excelleren in de praktijk. Een aantal onderwijsinstellingen heeft deze handschoen opgepakt door doorlopende leerlijnen te ontwikkelen.

We moeten laten zien welke kansen robotisering en digitalisering bieden om uitdagend en vernieuwend werk te doen zodat ook het tekort aan vakmensen wordt opgelost.

Digitaal leiderschap

Een succesvolle ontwikkeling van Smart Industry ligt niet alleen in handen van bedrijven en werknemers. Een overheid die haar digitaal leiderschap pakt, is hierbij ook essentieel. We kunnen de kansen op het gebied van digitalisering alleen benutten als we met elkaar samenwerken en in een hogere versnelling komen.

De contouren hiervoor staan in de ‘Implementatieagenda Smart Industry 2018-2021’. Een ambitieus, internationaal toonaangevend programma met een breed draagvlak dat de cruciale basis vormt voor het toekomstig verdienvermogen van de Nederlandse industrie en daarmee de toekomstige welvaart van Nederland. Dat kan als Smart Industry structureel in beleid en budgetten van de overheid worden opgenomen. Het regeerakkoord biedt wat dat betreft voldoende aanknopingspunten.

Een 3D radar die de veiligheid van vogels op windparken en vliegvelden verhoogt

Het is niet voor niets dat de technologische industrie op volle toeren draait. Nederland is een innovatief land en de industrie heeft een groot aandeel in de export met al die technologische innovaties. En dat niet alleen. Het is de gouden combinatie van kennis, kunde, digitalisering en robotisering die ervoor zorgt dat we met de inzet van technologische innovaties het hoofd kunnen bieden aan het oplossen van grote maatschappelijke vraagstukken.

De vooraanstaande rol die wij op dit gebied hebben, kunnen we alleen behouden en uitbreiden als we gezamenlijk versnellen. In de hoogste versnelling wat mij betreft. Mijn oproep aan bedrijven, medewerkers, kennisinstellingen én overheid is dan ook: samen een sprint trekken naar de digitale toekomst. Dat is goed voor Nederland, goed voor de technologische industrie en goed voor alle inwoners van Nederland.