Industry 4.0: Disrupt and Evolve!

Digitalisatie

Industrie 4.0, oftewel de vierde industriële revolutie, zal de komende twintig jaar plaatsvinden. Producten zullen zich onafhankelijk door een productieproces verplaatsen waarbij alles draadloos met elkaar verbonden is. “De impact van de digitalisatie is overal“,  legt Tom Maurer, Senior Director Strategy bij Siemens Product Lifecycle Management (PLM) Software Business, uit.

“Alle aspecten van het leven hebben ermee te maken, niet alleen op technologisch vlak, maar ook op de manier waarop we informatie verwerken. Het is dan ook logisch dat fabrikanten zich moeten aanpassen en hun bedrijf moeten transformeren. De digitale onderneming is hierin van groot belang.”

Transformatie

Bij deze digitale onderneming draait het om een transformatie op drie niveaus; ideation: de fase waarin ideeën worden gevormd, realization: de realisatie van producten en utilization: het gebruik van producten. Maurer: “En de samenwerking tussen deze drie niveaus.

Bedrijven moeten evolueren of ze zullen uitsterven.

Bedrijven moeten evolueren of ze zullen uitsterven. Ook moeten ze hun blikveld verruimen. Neem bijvoorbeeld de automotive-sector. Daar draait het meer en meer om mobiliteit in plaats van alleen het bouwen en verkopen van auto’s.

Ook is er in de digitale onderneming meer ruimte om te focussen op nieuwe concepten. Neem de luchtvaart; je ontwerpt iets, voert bepaalde parameters in, bijvoorbeeld met betrekking tot draagkracht en luchtverplaatsing, en de computer berekent hoe het design er daadwerkelijk uit moet komen te zien.”

Robotisering

Maar, de angst dat de mens compleet zal worden vervangen door machines is ongegrond. “Bedrijven gaan juist beter letten op de beste plekken voor mankracht; wat zijn plekken waar mensen kwetsbaar zijn voor lichamelijke klachten, of waar worden er veel herhaalde handelingen uitgevoerd?

Dát zijn de plekken die computers of robots kunnen overnemen. Bedrijven gaan hun werkkracht efficiënter verdelen.” Hij gaat verder: “En zorg voor goede opleidingen. Wij investeren samen met verschillende universiteiten bijvoorbeeld in het opzetten van nieuwe curricula die gericht zijn op digitalisatie.”

Waar de valkuilen en kansen voor bedrijven liggen?

“Investeer in digitalisatie van je gehele productieproces. In de digitale fabriek van Siemens in Duitsland is het defect-ratio significant gedaald en is het energierendement twintig procent verhoogd. Bovendien kan er heel snel geschakeld worden met betrekking tot orders en de productie daarvan. Omarm Industrie 4.0 en je kunt, hopelijk, weer jaren mee.”