Cognitieve ontwikkeling

Cognitieve ontwikkeling, welke technologie kan ondersteuning bieden?

I Theorie van de cognitieve ontwikkeling

De Theorie van de Cognitieve Ontwikkeling, geformuleerd door Jean Piaget, of piaget cognitieve ontwikkeling,  is misschien wel de meest volledige en uitgebreide theorie die de ontwikkeling van de menselijke intelligentie verklaart, en daarbij de groei van zuigeling tot een volgroeide volwassene betrekt.

 

Wat is de betekenis van cognitieve ontwikkeling?

Volgens de Theorie van Cognitieve Ontwikkeling wordt intelligentie bewerkstelligd door een reeks van transformaties en verschillende ontwikkelingen, en die veranderingen zijn nodig om het intellect van een persoon te versterken.

 

Er zijn vier stadia van Cognitieve Ontwikkeling

Piaget beschrijft in zijn theorie de ontwikkeling van de menselijke intelligentie gedurende het hele leven van een persoon. De vier stadia stellen vast dat terwijl een normaal persoon ouder wordt, er een duidelijke toename is in abstractie en complexiteit in het denken en van de rationalisering.

 

  1. Sensorimotorische fase (0-2 jaar oud)Cognitieve ontwikkeling baby

De sensorimotorische fase is de fase die zich uitstrekt vanaf de geboorte tot aan het moment dat een kind de taal leert en verwerft, de piaget cognitieve ontwikkeling. De zuigeling is erg afhankelijk van wat hij ziet en hoort, en pas daarna kan hij reageren op deze zintuiglijke ervaringen. Deze fase omvat ook de reflexen van de baby, waaronder zuigen, grijpen en stappen. Aan het einde van het sensorimotorische stadium leert de zuigeling de duurzaamheid van een voorwerp, wat betekent dat hij begrijpt dat een voorwerp blijft bestaan, zelfs als hij het niet kan zien, horen of aanraken.

 

  1. Preoperationele fase (2-7 jaar oud) Cognitieve ontwikkeling peuter

In deze fase is het kind meer bezig met spel en gebruikt het preoperatieve gedachten, wat het proces is waarbij het kind objecten voorstelt door het gebruik van woorden ervan een enkele tettergreep om mee te beginnen, krabbels, tekeningen en plaatjes. De mentale redenering van het kind wordt in deze fase ontwikkeld, maar het kind kan nog steeds geen operaties uitvoeren. Egocentrisme (egocentrisme) en animisme (geloof dat levenloze objecten kunnen bewegen of praten) zijn evident. Behoud is de belangrijkste taak in deze fase.

 

  1. Concrete Operationele fase (7-11 jaar oud)cognitieve ontwikkeling schoolkind

Deze fase begint wanneer het kind de logica op de juiste manier begint te gebruiken. Het kind is in staat om objecten te classificeren (classificatie), ze te sorteren op basis van hun kenmerken (seriatie) en een probleem op te splitsen in verschillende componenten om het op te lossen (decentering).

 

  1. Formele operationele fase (11 jaar en ouder) cognitieve ontwikkeling adolescent

Deze fase is het kenmerk van abstract denken en het gebruik van hypothetische rationalisatie. Het kind is in staat om systematisch naar problemen te kijken en verschillende oplossingen te testen.

 

 

Accommodatie en assimilatie

Cognitieve Ontwikkeling omvat de concepten van accommodatie en assimilatie. Er bestaan cognitieve schema’s in elk individu. Door het proces van assimilatie hebben we de neiging om de relatief nieuwe informatie die ons onbekend is uit onze omgeving te halen en in te passen in deze aangeboren cognitieve patronen. Dit kan worden vergeleken met het vinden van de sleutel die perfect moet passen in het slot, zodat de deur open gaat.

 

Aan de andere kant stelt het proces van aanpassing, assimilatie dat we de informatie uit de omgeving halen en vervolgens onze eigen cognitieve patronen veranderen, zodat de informatie die we hebben gekregen in onze schema’s passend gemaakt wordt. Het proces van accommodatie als het veranderen van de vorm van het gat van het slot zodat de sleutel erin past.

 

II Welke technologieën kunnen we gebruiken om de Cognitieve Ontwikkeling te begeleiden?

 

Taal aanleren

Tijdens de sensorimotorische fase maakt het kind zelf weinig gebruik van technologie. Er zal zich in de gedachtewereld van het kind weinig meer afspelen dan honger of dorst, het lichamelijke comfort en het verwerken van de lichamelijke afvalstoffen.

Een van de belangrijkste intellectuele gebeurtenissen voor het menselijke leven is echter het leren van een of meer talen. Het kind zal de moedertaal leren kennen, en mogelijk nog een aantal talen daarnaast.

Het staat vast dat een kind tot vier jaar oud tot wel vier verschillende talen kan leren.

Hoe kan een kind die vier verschillende talen uit elkaar houden en ze zodoende accommoderen in het taalkundige systeem in ontwikkeling?

De bron van de verschillende talen moet voortdurende dezelfde zijn en het gebruik van de verschillende talen moet consistent zijn. Als de vader alleen maar Engels spreekt en de moeder alleen maar Duits zal het kind beide talen assimileren en de ontwikkeling kan het niveau van de moedertaal voor beide talen behouden. Er zijn mensen die op deze manier zich tot vier talen hebben eigengemaakt.

 

Technologie voor het ontwikkelen van taal vaardigheden

Het leren van talen, zal ook de algemene intelligentie ten goede komen. Maar het gebruik van technologie om uw kind te helpen bij het leren van een taal moet duidelijk omschreven worden. Vooral voor kleine kinderen is het belangrijk de schermtijd zo veel mogelijk te beperken. Het effect van extreem veel schermtijd op de hele lange duur is niet bekend.

U kunt een kind niet zomaar een app geven en aannemen dat hij de vaardigheid zal leren. Kinderen hebben interactie nodig om te leren communiceren. Bovendien hebben kinderen feedback nodig over hoe ze het doen en de technologie heeft slechts een beperkt vermogen om dergelijke feedback te geven.

Als u een app, spel of technologisch apparaat gebruikt met een kind om spraak- en taalvaardigheden aan te leren of te oefenen, zorg er dan voor dat u daar met het kind voor zit.  Praat over hoe het met het kind gaat.  Vraag het kind om te herhalen of te herformuleren wat de app/het spel hem heeft laten zien, zodat u weet dat hij het begrijpt. Laat het kind dezelfde taak proberen zonder de technologie om te zien of hij het ook in andere instellingen kan doen. U moet net zo veel deel uitmaken van de sessie als de technologie, zo niet meer. De bron moet consistent dezelfde zijn, de vader, moeder of leraar. Gebruik technologie om uw kind talen te leren, maar blijf er bij.

Bij taal gaat het echter niet alleen om het begrijpen van de woorden maar ook om de non-verbale communicatie. Humor en sarcasme passen vaak niet in de standaard taal regels en vaardigheden welke kunnen worden opgedaan met behulp van technologie.

Behoud is belangrijk in de tweede fase, maar wat is behoud?

Het word ‘behoud’ is een onschuldige manier om tot uitdrukking te brengen dat een kind in de eerste fase van cognitieve ontwikkeling eigenlijk alleen maar probeert te overleven. Het kind zal er alles aan doen om te overleven.

Het lichaam is daar perfect voor ingericht, vooral in deze vroege stadia. Kinderen leren dingen met vallen en opstaan, letterlijk. En toch gaan er, wanneer kinderen in een ziekenhuis komen met fracturen, direct allerlei rode belletjes rinkelen. Het komt maar heel zelden voor dat een kind bij een natuurlijke valpartij een fractuur oploopt. De beenderen zijn nog niet volledig ontwikkeld en zijn dus veel flexibeler dan de harde, oudere botten van hun ouders. Die flexibiliteit heeft een doel. Het maakt de botten minder sterk, maar ook minder breekbaar.

Voedsel, drinken en in mindere mate reinheid zijn essentiële onderdelen van de overlevingsstrategie van een kind. Technologie wordt al veel gebruikt bij de voedselproductie. De luiers die ouders vroeger gebruikten zijn onvoorstelbaar voor moderne ouders. Een eenvoudige, vierkante doek, tot een driehoek gevouwen en met een spelt vastgezet? Onmogelijk, zeggen onze volwassen kinderen, gewend als ze zijn aan luiers die in technologische fabrieken worden gemaakt. Dus ook in de tweede en derde fase speelt de technologie een grote rol. En die rol wordt, volgens velen, steeds groter.

III De moderne media en mediaconsumptie

De mediaconsumptie is historisch hoog gedurende de fasen drie en vier uit het bovengenoemde. Adolescenten besteden naar schatting 7,5 uur per dag aan het consumeren van media en aanverwante technologie.

Mobiele apparaten zorgen nu voor een vrijwel constante verbinding met leeftijdgenoten, sociale netwerken en in toenemende mate met de media. Veel van wat online gebeurt is openbaar, of kan openbaar worden. Dat kan zorgen voor problemen over de privacy en de blijvende gevolgen van online gedeelde informatie voor het leven van adolescenten.

Het kan zijn dat het gebruik van nieuwe technologieën door jongeren, in combinatie met hun snelle cognitieve, fysieke en sociale ontwikkeling, hen kwetsbaarder maakt voor de nadelige gevolgen van het gebruik van technologie. Maar de plasticiteit die deze periode kenmerkt, kan jongeren in staat stellen om hun potentieel binnen de digitale wereld te optimaliseren. Onderzoek naar de invloed van mobiele technologieën op de zich nog ontwikkelende hersenen, lichamen en relaties van adolescenten is nog maar net begonnen.

Terwijl de tijd die online wordt doorgebracht de tijd die wordt besteedt aan het omgaan met vrienden en familie verdringt, is voor de meeste adolescenten aangetoond dat frequente virtuele communicatie de kwaliteit van de bestaande relaties versterkt.

Er is een aanzienlijke overlapping tussen online en offline relaties en communicatie onder jongeren. Voor de meeste jongeren zijn mobiele apparaten een middel geworden om routinematige uitwisselingen met vrienden aan te gaan en bestaande relaties te versterken. Mobiele technologieën hebben echter ook nieuwe instrumenten voor pesten geïntroduceerd – hoewel niet noodzakelijkerwijs nieuwe pesters of slachtoffers.

Veel ouders geven vandaag de dag de schuld van de slechte invloed van de technologie op hun kinderen. Of het nu gaat om die gewelddadige spelletjes of die dure mobiele telefoons, ouders hebben het gevoel dat de technologie een gat heeft geslagen tussen hen en hun kinderen. Maar technologie, in feite, kan die kloof tussen u en uw kind overbruggen. Het enige wat u hoeft te doen is technologie te omarmen en te accepteren als een noodzakelijk kwaad!

Laten we eens kijken hoe technologie het opvoeden vereenvoudigd.

Technologie op school

Veel kwaliteitsscholen bieden ouders tegenwoordig een compleet online verslag van de prestaties van hun kind. Deze informatie wordt wekelijks bijgewerkt en kan door de ouders via het internet worden gecontroleerd. U kunt ook de aanwezigheid van uw kind op deze manier in de gaten houden, zodat hij niet op school hoeft te slapen. Ook heeft de technologie de leerkrachten in staat gesteld om de ouders rechtstreeks te informeren over eventuele problemen waar het kind mee te maken heeft.

Ook heeft interactief/multimedia-leren op veel scholen in India een grote vlucht genomen. Kinderen hebben op een zeer positieve manier gereageerd op deze multimediale onderwijsmethode. Met behulp van technologie hebben kinderen geleerd om echt van hun onderwijs te genieten! Ook maakt de technologie het voor u veel gemakkelijker om uw kind te helpen met zijn huisopdrachten en projecten. Veel online bronnen bevatten een grote hoeveelheid gegevens op een systematische manier, waardoor het zeer eenvoudig is om informatie te filteren en te scheiden.

Hoewel we nog niet zo ver zijn wordt gepersonaliseerd onderwijs in de toekomst heel snel heel belangrijk

 

Thuisbegeleiding

Het installeren van observatie camera’s of gesloten circuit televisiecamera’s is vandaag de dag erg populair geworden bij ouders. En terecht, want met behulp daarvan kunt u uw kind of zijn oppas altijd in de gaten houden. Veel nieuwe camera systemen maken tegenwoordig ook toegang op afstand mogelijk, wat betekent dat u kunt inloggen op het internet en uw kind in de gaten kunt houden via elke computer. Dit is een grote opluchting voor ouders die veel werken of reizen, want ze kunnen hun kind observeren waar en wanneer ze dat willen.

Ook heeft de technologie het mogelijk gemaakt om met uw kind te praten wanneer u dat wilt. De eenvoudige mobiele telefoon kwam als een grote opluchting voor ouders, die zich realiseerden dat ze nu gerust konden zijn over, waar hun kind is, want het enige wat ze nu nog moesten doen was bellen! Hoewel mobiele telefoons vaak de schuld krijgen van teveel schermtijd en exposure  van kinderen, is de waarheid dat er ook veel voordelen aan verbonden zijn. Bovendien zijn mobiele telefoons tegenwoordig voorzien van GPS-locators, wat betekent dat u altijd weet waar uw kind zich bevindt.

Technologie in het dagelijks leven

Hoe zit het met de technologie die in het dagelijks leven gebruikt wordt? Er zijn een aantal dingen die men gebruikt die indirect van invloed zijn op de kwaliteit van de opvoeding. Zo zorgen verschillende elektronische apparaten er bijvoorbeeld voor dat u meer tijd heeft voor uw kind. Hoewel uw kind de hele dag aan de computer gekluisterd blijft, kan een beetje toezicht ervoor zorgen dat hij wegblijft van de slechte dingen en in feite een heleboel dingen online kan leren. Als u actief deelneemt aan zijn dagelijkse interactie met technologie, zou u zich realiseren dat hij meer wint dan hij verliest.

Kinderen en jongeren met een opleiding in technologische richtingen zullen veel mogelijkheden vinden om in hun levensonderhoud te voorzien. Nieuwe technologieën worden eigenlijk dagelijks gevonden en vooral uitgevonden. Tech banen zijn er vandaag. Tech banen zullen er morgen zijn. Een deel van de technologie van vandaag zal de technologie van morgen zijn, en een deel van de technologie van morgen zal volledig nieuw zijn en iets wat onze wereld nog nooit eerder heeft gezien. Wie is het best uitgerust om die functies te vervullen? Degenen die nu beginnen te leren. De babies van nu zullen opgroeien in een technologische toekomst zoals alleen de beste Science Fiction schrijvers het zich voor kunnen stellen.

De technologie en de moderne media zijn nauw verbonden. Uw kinderen die technlogie onthouden omdat u denkt dat het wel eens slecht voor ze zou kunnen zijn, alleen omdat u het vervelend vind dat ze ‘de hele dag’ met een of ander beeldscherm voor hun neus rondlopen kan helemaal verkeerd aflopen.

Kinderen van nu leven in een wereld die eigenlijk al niet meer zonder technologie kan bestaan. Het mobiele telefoontje van nu is al krachtiger als de eerste home computers. Bij het opgroeien, de opvoeding en scholing of opleiding komt de technologie op veel manieren te hulp. De medische wereld kan al evenmin bestaan zonder technologie. En welk kind komt nooit in contact met een huisarts of een ziekenhuis?

In plaats van de technologische invloed op het leven van onze kinderen te beperken zouden we ze moeten laten onderduiken in de technologie. Wanneer uw kind van jongs af aan gewend raakt aan technologie kan het effect vergeleken worden met het onderduiken in een taal, om die te leren.

Een kind kan meer dan drie talen tegelijk leren, als de verschillende bronnen duidelijk gescheiden en herkenbaar zijn. Als datzelfde gebeurt met de verschillende technische en technologische invloeden die er bestaan, zal uw kind opgroeien met de juiste kennis en ervaring om een waardevolle deelnemer te worden aan de maatschappij van de toekomst.