Gepersonaliseerd onderwijs

Gepersonaliseerd onderwijs heeft de toekomst

Het onderwijs heeft de evolutie van de maatschappij altijd gevolgd en heeft getracht haar paradigma’s en concepten aan te passen. Er was bijvoorbeeld een tijd dat de invloed van leerkrachten op het leerproces klein was, waardoor er meer vrijheid en een beetje personalisatie mogelijk was. Echter bleef het gepersonaliseerd onderwijs uit, het paste niet in het beeld van de maatschappij.

In onze context is de toekomst van het gepersonaliseeerde onderwijs gekoppeld aan de technologie. Om te weten hoe dit zal bijdragen aan de stimulering van belangrijke vaardigheden bij een kind, naast het feit dat hij/zij zich al op jonge leeftijd ontwikkelt gaat dit tegenwoordig alleen maar sneller.

De huidige uitdagingen van het onderwijs

Na de Industriële Revolutie bereikte het onderwijs een enorm aantal mensen. Dit blijft tot op de dag van vandaag bestaan en brengt natuurlijk een aantal problemen met zich mee, zoals de kwestie van de personalisering van het onderwijs. Waar het vroeger luisteren, opschrijven en onthouden was lijkt de trend nu toch iets anders te verlopen en zijn we van mening dat “onderwijs” iets anders is dan zorgen dat onze jeugd dingen “onthoud”.

Een ander modern -veel voorkomend probleem is afleiding. Een groot deel van de redenen voor het omzeilen en mislukken van de school is het simpele gebrek aan interesse van de leerlingen in de klas. De methoden zijn te verouderd en traditioneel en de studenten – die al in de technologische context zijn geplaatst, – geven de voorkeur aan hun mobiele telefoon en het internet.

Met het grote aantal studenten is er ook de kwestie van het didactisch materiaal. De middelen zijn beperkt in vergelijking met wat er nodig is en dit zorgt voor ongemak. Sommige scholen doen bijvoorbeeld moeite om aan de werkdruk zonder naslagwerken te voldoen en deze stoornis brengt het leren in gevaar.

Als er minder wordt geïnvesteerd dan zou moeten, ontstaan er ook belemmeringen voor de mogelijkheden om technologieën te moderniseren en in te bouwen, want ook de apparatuur ontbreekt. Dit werkt samen om kinderen en jongeren verder af te brengen van iets dat gunstig is voor hun huidige en toekomstige leven.

De vooruitzichten voor de toekomst van het onderwijs

Computers en tablets zullen meer aanwezig zijn in het leven van docenten en studenten dan schoolborden en hand-outs. Tegen 2030 zal het meeste onderwijs gepersonaliseerd zijn, d.w.z. het zal het ritme en de interesses van elke student volgen. Online lessen zullen belangrijker zijn dan face-to-face lessen.

De technologie zorgt al voor een revolutie in verschillende professionele segmenten en verandert de manier van werken totaal. In het onderwijs volgt het dezelfde weg met nieuwe benaderingen en methoden die efficiënt zijn en in de loop van de tijd massaal zullen worden toegepast. Hier volgen enkele voorbeelden hoe gepersonaliseerd onderwijs in de toekomst zal worden toegepast.

Hybride onderwijs

Het hybride model combineert face-to-face onderwijs in een fysiek klaslokaal met de virtuele omgeving, die zich op afstand bevindt. Dit is cruciaal om meer mobiliteit en flexibiliteit in het leerproces te genereren, die kunnen worden aangepast aan de schema’s van de student en de leraar, met duidelijke mogelijkheden voor aanpak en evaluatie.

Met andere woorden, het is mogelijk om het tijdstip en de plaats van overdracht van kennis te variëren. Een van de belangrijkste modaliteiten is het omgekeerde klaslokaal. De student begrijpt de theorie thuis en komt in de klas samen met collega’s en de docent om problemen en twijfels op te lossen.

Gepersonaliseerd leren

Dit type van leren is gericht op het aanpassen van de ervaring voor elke student. Met een goed begrip van hun beperkingen en moeilijkheden kunnen specifieke taken en strategieën worden voorgesteld om precies het probleem op te lossen en de gewenste vaardigheid te stimuleren. Daar waar men vroeger een toets kreeg met een punt kan in de toekomst al het gemaakte huiswerk worden geanalyseerd en op basis hiervan kunnen aanpassingen in de leerwijze worden gemaakt.

Gamificatie in de toekomst van het onderwijs

Gamificatie bestaat uit het toepassen van spelmechanische concepten in andere contexten. Dat wil zeggen dat principes als beloning, feedback, rankings en puntensysteem kunnen worden opgenomen in het leerproces om het proces te stroomlijnen en interessanter te maken voor de student.

Gezien het feit dat veel studenten graag spelen en gewend zijn aan deze aanpak, is het een manier om hun universum binnen te komen en het onderwijs beter af te stemmen op hun voorkeuren. Zo wordt het resultaat geoptimaliseerd met minder ontwijking en uitval.

Actieve methodieken van het gepersonaliseerd onderwijs

De actieve methodologieën zijn gericht op het stimuleren van de autonomie en het voortouw van de studenten. Met andere woorden, in dit model worden de studenten actief betrokken bij het proces, dat wordt bemiddeld door de docent.

Door deze aanpak kunnen jongeren en kinderen al op jonge leeftijd kenmerken van een gemeenschappelijk beroep leren en bijvoorbeeld als professionals aan projecten werken. Op dezelfde manier bestuderen ze succesverhalen en werken ze in teams om echte problemen met de geleerde inhoud op te lossen.

Hoe technologie te gebruiken in het onderwijs

Introduceer de technologie in de klassen

Laat de leerlingen protagonisten zijn en autonoom leren. Gebruik maken van wat er bij hun leven hoort, zoals tablets, mobiele apparaten, notebooks, games, kortom, apparaten die altijd aanwezig zijn in hun dagelijks leven.

Wees voortdurend op de hoogte

De toekomst zal veel mogelijkheden bieden voor leerkrachten om verder te studeren. We leven in een tijd waarin studeren noodzakelijk is. De komst van zoveel technologie vereist dat de leraar ook bereid is om te leren en te onderwijzen.

Verander de manier waarop de student beoordeeld wordt

De beste methode om de student te evalueren is deze in de praktijk te evalueren. Studenten moeten auteur zijn, een project produceren aan de hand van wat ze hebben geleerd, zoals het schrijven van een blog, het opnemen van een video, het voeren van een debat met hun collega’s via het internet, naast andere mogelijkheden die de virtuele wereld biedt. Leren is al vroeg beginnen met ervaring op doen.

Technologie zal de tijd die de leraar besteedt aan het corrigeren van toetsen en papers verminderen. Deze tijd kan dus gebruikt worden bij de voorbereiding van de lessen.

Het onderwijs zal sterk beïnvloed worden door de technologie als dit nu al niet het geval is. Er kunnen verschillende mogelijkheden en benaderingen worden voorgesteld om meer autonomie te genereren en om studenten beter gebruik te laten maken van de instrumenten.

Het onderwijs in de toekomst zal de studenten op het leven voorbereiden. De klaslokalen zullen een andere functie hebben dan de huidige, omdat ze gericht zijn op de praktijk. Het belangrijkste doel van het onderwijs zal zijn om studenten kritisch en realiteitsgericht denken te laten ontwikkelen.

Tot slot is het essentieel om te benadrukken dat het heel belangrijk is om kinderen al vroeg in te schrijven voor technologiecursussen, zodat ze kunnen opgroeien in contact met deze toekomstige trends.

Gepersonaliseerd onderwijs heeft nu eenmaal de toekomst.