OEE, tandwielen, efficientie

OEE, wat is overall equipment effectiveness en waar gebruik je het?

OEE staat voor Overal Equipment Effectiveness en is een middel om te berekenen hoe efficiënt de productie verloopt. Specifiek gaat het over hoe efficiënt een organisatie de machines, tijd en materialen inzet. Een OEE van 100% houd in dat de producten op maximale snelheid (100%) worden geproduceerd en dit zonder fouten (100% kwaliteit) en zonder onderbrekingen (100% beschikbaarheid)

De OEE-score van een bedrijf is een product van Beschikbaarheid x Prestatie x Kwaliteit.
Zelfs als elk criterium 85% scoort, komt de samengestelde OEE-score significant lager uit dan de score op elk individueel hoofdstuk.

OEE is belangrijk en kan resultaten opleveren in iedere productiesituatie. Het voordeel is niet beperkt tot producenten, ook de afnemers hebben er voordeel van. De mogelijkheid om hoogwaardige onderdelen en producten te produceren of te ontvangen tegen de laagste prijs, en met de snelste doorlooptijd zou een primair doel moeten zijn voor alle producenten die productiemachines inzetten.

Top OEE moet natuurlijk ook haalbaar zijn. Het begint bij het grondig kennen en goed begrijpen van het machinepark of productielijn. Daarbij is de branche waarin de activiteiten uitgeoefend worden niet belangrijk. OEE kan worden gebruikt als een manier om de effectiviteit van de productie betrouwbaar en regelmatig te meten en daardoor de efficiency voortdurend te verbeteren. Een grondige training en goede opleiding van het bedienend personeel is het begin van OEE voor iedere onderneming.

Een grondige en diepgaande analyse van de technologie achter de productie moet er voor zorgen dat alle kennis over de productie en over de machines goed verdeeld zijn over het personeel.

De bewegende delen van de totale effectiviteit van de apparatuur.

Het is makkelijk aan te nemen dat kwaliteit en tijdige levering alleen al een hoge OEE-score betekent. Maar dat is vaak niet voldoende, er zijn drie componenten voor het behalen van topscores voor OEE:

  • Beschikbaarheid
  • Prestaties
  • Kwaliteit

Laten we die termen eerst eens goed definiëren.

Beschikbaarheid

De beschikbaarheids-metriek van OEE is het product van geplande productietijd, minus de geplande stilstand en minus de ongeplande stilstand in productie.
Met andere woorden, wanneer het personeel in de fabriek werkt van maandag tot vrijdag van 8 uur ’s ochtends tot 17 uur ’s middags, dan is er sprake van een beschikbaarheids-score van 100% als er geen productie stilstand is tijdens de openingstijd van de fabriek. Maar een beschikbaarheids-score van 100% is niet realistisch.

Ongeplande stilstand

Iedere fabriek, hoe groot of klein ook, heeft wel eens te maken met niet geplande onderbrekingen in de productie. Alleen al de machines en apparaten die samen de productielijn vormen kunnen tot stilstand komen, en leiden dan ook tot stilstand van de ander onderdelen. Materiaalbreuk en de daarop volgende stilstand is nooit te plannen.
Ook toeleveringen kunnen ongeplande stilstand leiden, als ze niet op tijd of helemaal niet geleverd worden.

Een tekort aan personeel, tijdelijk of structureel, zal leiden tot onderbrekingen in de productie.

Geplande stilstand

Geplande stilstand is inclusief het regelmatig reinigen en onderhoud van machines en apparaten, het reinigen en onderhoud van de productieruimten, het opnieuw instellen van de productielijn bij veranderingen meer.

Op het eerste gezicht zal men aannemen dat de niet geplande stilstand het grootste struikelblok is dat een 100% productiescore in de weg staat, maar niets is minder waar. Geplande stilstand heeft de grootste negatieve invloed op de score voor beschikbaarheid.

Inefficiency in de onderhoudsschema’s, aanhouden van ploegenwisseling en vooral onduidelijke instructies aan het personeel zullen onherroepelijk leiden tot vertragingen in de productie en stilstand. Dat zal de score voor beschikbaarheid snel naar beneden halen.

Prestaties

De werkelijke cyclustijd is de basis meeteenheid voor het meten van de prestaties van OEE. Daarnaast bestaat er een ideale cyclustijd waartegen de werkelijke cyclustijd wordt afgezet.
Anders uitgelegd, als we een ideale productiecyclus in 45 minuten kunnen beëindigen, maar in werkelijkheid een uur doen over een productiecyclus, dan is de meetuitslag van de prestatie slechts 75%. Vertragingen in de productie en korte stilstand periodes leiden dan tot een achterstand van 25%, een lage prestatiescore.

Als de productielijn klaar is om op te starten, maar in het midden van een cyclus is achtergelaten door de vorige ploeg, zal het tijd kosten de lijn op gang te krijgen. Als de lijn op het einde van een cyclus wordt gestopt zal dit tijdwinst opleveren bij het starten van de machines.

Een langzame cyclus wordt veroorzaakt door bijvoorbeeld oude apparatuur, die langzaam loopt en een productiestop kan veroorzaken door slijtage. Machines hebben mettertijd een eigen gebruiksaanwijzing die niet meer overeenkomt met de oorspronkelijke. De smeermiddelen werken niet meer zo goed, omdat er ruimte ontstaan in de machines tussen de aandrijving. Dat veroorzaakt verminderde productiesnelheden. Verminderde snelheid op de productielijn definieert een langzamere cyclus.

Deze gebeurtenissen veroorzaken stilstand, die vaak zo kort is dat het door het personeel als normaal ervaren wordt, niet als stilstand. De ervaring van het personeel zorgt er ook voor dat deze vorm van stilstand meestal erg kort is, het probleem is bekend en kan snel opgelost worden.

Omdat de productieapparatuur en het personeel van tijd tot tijd feilbaar zijn, lijken kleine reparaties of instellingen een frustrerend maar normaal onderdeel van de productie. Veel bedrijven zijn als het ware blind voor deze vorm van stilstand, maar de routine-onderbrekingen zorgen wel voor een verlaagde prestatiescore en een langere productiecyclus. Vooral wanneer ze bij elkaar genomen worden, opgeteld als het ware kan men ze evalueren en mogelijk sterk verminderen of zelfs voorkomen.
Het is een goed idee om regelmatig de redenen voor langzame cycli en kleine stops te evalueren, zodat u de frequentie ervan proactief kunt verlagen.

Met machine learning kan voor een moderne organisatie het meest efficiënte schema worden opgezet.

Kwaliteit

De kwaliteit binnen OEE heeft alles te maken met het eindproduct. Als alle eenheden van het eindproduct perfect zijn is er sprake van een 100% score. Alle imperfecte stukken die geschroot moeten worden of opnieuw door een deel van de productiecyclus gevoerd moeten worden om ze te perfectioneren, brengen de totale OEE naar beneden.

Als men streeft naar een 100% kwaliteitsscore, betekent dit dat elk onderdeel dat machinaal bewerkt wordt uit het productieproces moet komen in een acceptabele verkoopkwaliteit.

Het is bijna onmogelijk om consequent een 100% kwaliteitsscore te halen, omdat er altijd defecte of afgekeurde onderdelen zullen zijn die opnieuw verwerkt moeten worden om verkoopkwaliteit te bereiken en verkocht kunnen worden in elk project.

De logica van OEE en het stellen van realistische doelen

Natuurlijk wil elke fabriek of productiewerkplaats de hele tijd een 100% OEE-score, hebben. Maar met drie onafhankelijke storingsfactoren is een 100% score waarschijnlijk een onbereikbaar doel.

In positieve zin is het ook waar dat alles wat je doet om de score te verbeteren ook tot resultaten zal leiden. Als een van de score-onderdelen een verbeterde score laat zin zal de uitslag van het totaal ook verbeteren. Bij het toepassen van de juiste strategie heeft waarschijnlijk ieder bedrijf de mogelijkheid om snel een grote verbetering door te voeren.

Als ijkpunt, een OEE-score van 85% geeft een bedrijf een plek tussen de topscores van het wereldwijde bedrijfsleven.
Als men bijvoorbeeld heeft gemerkt dat het binnen het bedrijf ontbreekt aan een gevoel van urgentie, overweeg dan om bijvoorbeeld teamleiders op de werkvloer te mobiliseren. Misschien kunnen de teams van afdelingsleiders juist de productieteamleiders inspireren om innovatieve manieren te vinden en zo de totale score te verbeteren, zelfs als het personeel van ploeg wisselt.

Het verhogen van OEE is een teaminspanning.

Wanneer een team weet en begrijpt waarom overal equipment effectiveness onmisbaar is voor het succes van het bedrijf en hoe ze daarvan mee profiteren, zullen de OEE-scores gemakkelijker te verbeteren zijn.
Het verkrijgen van waardevolle input van de operators en de motivatie van het management is noodzakelijk om een hoge OEE-score te behalen en te behouden.
Wanneer men de OEE-score serieus wil verhogen, zorg er dan voor dat alle betrokken mensen ook letterlijk betrekt bij het stellen van doelen en mee laten genieten van het succes.