Aandacht carrièrepad belangrijk voor innovatie

Volgens een meerjarig innovatieplan vult ze haar wensen in met vaste en tijdelijke krachten. Detachering houdt het bedrijf flexibel, stelt directeur Henk Roelofs.

IAI Industrial Systems (IAI) is kennisdrager in toepassingen voor laser- en optiektechniek en in die hoedanigheid leverancier van productiesystemen. Systemen die onder andere worden gebruikt om paspoorten te personaliseren. Specialistische en kennisintensieve werkzaamheden, die hoge eisen stellen aan het kennisniveau van werknemers. Daarbij meegerekend dat IAI een flinke groei doormaakt, is er aandacht nodig voor de personeelsplanning. “We moeten sterk blijven in onze core-competenties en zoeken naar partners in de omgeving om samen te ontwikkelen en engineeren”, zegt directeur Henk Roelofs. “We laten steeds meer mensen van buiten meewerken in ons bedrijf, die we vinden via detacheerders.” Het perspectief dat gedetacheerden krijgen, wijkt behalve een bepaalde duur niet veel af van vaste medewerkers. Roelofs: “We maken een verbeterplan voor onze organisatie en ontwikkelen de mensen daarbij die we nodig hebben. Dat betekent dat we ook tijdelijke werknemers een opleidingsplan aanbieden.”

Aandacht voor carrièrepad

Hoewel er veel gesproken wordt over toekomstige schaarste aan beschikbaar talent, is er momenteel voldoende aanbod voor IAI. “We boeken successen, dus hebben een goede naam als werkgever”, stelt Roelofs. “Dat we in een sterke regio zitten, helpt ook. Partijen weten elkaar snel te vinden. Ook wat betreft het uitlenen van mensen aan elkaar.”

Op lange termijn is uitgezet waar het bedrijf heen wil en welke consequenties dat heeft voor het personeelsbestand. De aandacht voor carrièrepaden is daar een steeds belangrijker onderdeel van. “Je moet mensen de kans bieden zich te ontwikkelen, of ze nu vast in dienst zijn of tijdelijk. We kijken ook altijd of er mensen zijn die we na verloop van tijd direct in dienst kunnen nemen.”

Opschalen

Met flexibele krachten werken, betekent dat de organisatie ruimte heeft om te ademen. De productie fluctueert en om voldoende capaciteit te houden voor innovatietrajecten schaalt Roelofs de capaciteit voor het dagelijkse werk soms op. Geen uitzendconstructie benadrukt hij, de betrokkenheid is vaak niet korter dan een half jaar. “Er komen hier ervaren mensen binnen. Ze hebben soortgelijke processen als waar wij mee werken al een aantal keren doorgemaakt. Dat is een groot voordeel. Samen til je de kennis naar een hoger plan. Dat is een win-winsituatie. We hebben niet de ambitie om de grootste werkgever te worden, maar willen graag goed in kunnen spelen op marktomstandigheden.”