Veilig werken in de cloud: nu en straks aantoonbaar in controle

Veilig werken in de cloud

Voordeel uit de cloud

Exact en KPN hebben gezamenlijk een onderzoek uitgevoerd naar de rol van cloud computing in de MKB-sector in Nederland. De belangrijkste uitkomsten van de Cloud Barometer zijn:

  • Ruim een derde van de ondernemers die cloud-oplossingen gebruikt, heeft zijn omzet zien toenemen
  • 55 procent van de ondernemers die cloud-oplossingen gebruikt, verwacht de komende 12 maanden opnieuw te groeien. Dat is 10 procent meer dan onder de niet-cloud gebruikers.
  • De tevredenheid van MKB-ondernemers over cloud-oplossingen is sterk toegenomen. De ondernemers zijn steeds beter in staat om de voordelen van cloud-oplossingen te realiseren.
  • Het altijd en overal toegang hebben tot data blijft met stip het belangrijkste gerealiseerde voordeel (28 procent), gevolgd door de eenvoud in gebruik voor eindgebruikers (15 procent). Ook zien bedrijven de IT-kosten omlaag gaan dankzij het gebruik van cloud-oplossingen
  • Veiligheid is de belangrijkste reden om een cloud-oplossing te overwegen, zowel voor het in de cloud gebruiken van bedrijfsapplicaties (36 procent) als voor generieke ICT-oplossingen (39 procent).
  • Opvallend is dat 50 procent van de ondervraagden aangeeft niet precies te weten waar zijn data staat. Zo’n driekwart (76 procent) van de ondernemers denkt dat zijn data in Nederland is opgeslagen, terwijl de onderzoekers aangeven dat feitelijk nog geen 50 procent in Nederland is opgeslagen.

Daarnaast zorgen zij voor kostenbesparingen en meer productiviteit doordat medewerkers nog efficiënter kunnen samenwerken. De veiligheid van cloud computing-oplossingen wordt wel eens in twijfel getrokken, maar dit is onterecht. Bij iedere vorm van informatie-uitwisseling en –opslag spelen wet- en regelgeving een rol, maar met de juiste maatregelen is informatiebeveiliging geen issue. Cloud-oplossingen bieden in veel gevallen juist een hoger beveiligingsniveau, dan organisaties binnen de bedrijfsmuren zelf kunnen bieden.
Het is niet verwonderlijk dat de populariteit van cloud-oplossingen toeneemt. Medewerkers willen op hun werkplek met hetzelfde gemak kunnen werken zoals ze thuis doen. Door de cloud in te zetten, hebben medewerkers overal en altijd toegang tot data en kunnen met de juiste tools gemakkelijker samenwerken.

Om te profiteren van de voordelen van de cloud moeten wel de juiste keuzes worden gemaakt. Het is belangrijk om een goede analyse te maken en nauwkeurig te beoordelen welk beveiligingsniveau er nodig is voor een specifieke toepassing of bedrijfsproces. Niet elk bedrijfsonderdeel heeft de best gemonitorde en hoogst beveiligde cloud-dienst nodig.  Wie voor een veilige dataopslag gaat, doet er goed aan om juist naar de mogelijkheden van cloud-oplossingen te kijken.

Binnen de financiële sector is het door De Nederlandsche Bank (DNB) verplicht gesteld om een risico-analyse uit te voeren bij de overstap naar de cloud. Ook voor organisaties uit andere sectoren waar sectorspecifieke wet- en regelgeving een rol speelt, zou dit een uitstekend uitgangspunt zijn. Een uitgebreide risico-analyse geeft een overzicht van de eisen die een specifieke organisatie, afdelingen en onderdelen nodig hebben.

Verschil in gevoeligheid van informatie

Op basis van de risico’s per activiteit en bedrijfsonderdeel kan de bedrijfsinformatie worden ingedeeld in categorieën, ofwel classificatie van data. Op deze manier kan er onderscheid worden gemaakt tussen data die meer of minder gevoelig is. Aan de hand van de classificaties en de bijbehorende wet- en regelgeving kunnen cloud-oplossingen gekozen worden. Het kan dus best zijn dat er voor verschillende classificaties ook verschillende leveranciers en oplossingen in aanmerking komen en het veilig werken in de cloud mogelijk te maken voor jou hele ondernemening.

Weet u waar uw data staat?

In een datacenter gebeurt eigenlijk alles waarvan mensen denken dat het in de cloud gebeurt. Datacenters vormen een spilfunctie bij het bewerken en transporteren van informatie en data. Een cloud-oplossing biedt toegang tot informatie en processen die vanuit een datacenter plaatsvinden. Bij het selecteren van cloud-oplossingen is het dus belangrijk om te weten waar de informatie staat en daarbij ligt de keuze voor datacenters op Nederlandse bodem voor de hand. Dit geeft echter nog niet de garantie dat de opgeslagen data ook binnen de grenzen blijft en onder de Nederlandse wetgeving valt. Het moederbedrijf kan bijvoorbeeld Amerikaans zijn, waardoor alsnog de Amerikaanse wetgeving van toepassing is.

Weeg dus eerst goed de belangen van uw organisatie. Welk beveiligingsniveau heeft u nodig? Uiteindelijk gaat het om aantoonbare veiligheid: grip hebben op wat er met de data gebeurt en de juiste maatregelen om dit te waarborgen.