Slimme veehouderij door Smart Industry

In de afgelopen periode heeft Hotraco een toenemende vraag vanuit de markt gesignaleerd naar systemen die continu de meet- en regeldata vastleggen, monitoren en analyseren. Met het bestaande productconcept van Hotraco bleek dat niet mogelijk.

Een geheel nieuw productconcept ontwikkelen volgens de laatste inzichten en technologische mogelijkheden.

Met ondersteuning middels kennis en subsidie vanuit het programma LimburgMakers 1.0 van LIOF en Provincie Limburg kon Hotraco een geheel nieuw productconcept ontwikkelen volgens de laatste inzichten en technologische mogelijkheden.

Het systeem biedt de gebruiker zeer eenvoudige en intuïtieve bedieningsmogelijkheden en toegang tot relevante stuurinformatie. Parallel hieraan ontwikkelt Hotraco een nieuw verdienmodel gericht op het vermarkten van de kennis  die beschikbaar komt door de continue stroom aan gedetailleerde data.

Belangrijk elementen in deze ontwikkeling zijn de toepassing van big data en Internet of Things voor de ontwikkeling van de nieuwe producten en ook voor de ontwikkeling van nieuwe business modellen, meer gebaseerd op diensten dan sec fysieke producten.