Fieldlabs zijn de fabrieken van de toekomst

Slimme samenwerking

De start van de bouw van BIC is voorzien in het eerste kwartaal 2017. In de fabriek van de toekomst komen verschillende faciliteiten, gericht op Technologie, Mens, Samenwerking en Markt & Internationalisatie samen. BIC faciliteert een beter concurrentievermogen van bedrijven in de gehele keten van OEM-ers tot toeleveranciers van diensten en materialen door slimme samenwerking met vernieuwende business modellen.

Tientallen bedrijven en kennisinstellingen waaronder TU/e, TNO, Fontys, Avans en Summa College/Teclab starten tevens begin 2017 een zevental strategische innovatieclusters en ontwikkelactiviteiten in de periode 2017-2020 op het gebied van Smart Industry. Deze “fieldlabs” zijn onderdeel van het Innovatie Programma “Fabriek van de Toekomst”.

De projecten zijn verbonden met  de nationale “Smart Industry” thema’s zoals Flexible manufacturing (inzet van robotica), Multi materiaal 3D & metal additive manufacturing (industrieel 3D printen), virtual prototyping & model based software, (high tech software cluster) en geavanceerde productie logistiek.

In samenhang en door concentratie van activiteiten op de Brainport Industries Campus wordt een faciliteit gecreëerd waar opleiden, trainen, onderzoek, experimenteren, demonstreren, ontwikkelen, testen en proefproductie gebundeld plaatsvindt. Smart Industry in Brabant wordt daarmee integraal opgepakt & aangejaagd, samenwerken zowel tussen ketenspelers als tussen overheid, onderwijs en ondernemingen.

Smart Systems

De wereld raakt steeds meer connected. Smart Systems en Internet of Things (IoT) zijn de komende jaren economische drivers met een grote maatschappelijke en sociale waarde.

Het OP-Zuid project Smart Systems is een aanjaagprogramma op basis van verbinden en versterken met praktische demonstratieprojecten die de technologische “fingerprint” van het smart systems ecosysteem in de regio compleet maken. Een nieuw Digital Experience fieldlab, gekoppeld aan Philips Innovation Services maakt experimenteren, demonstreren en produceren mogelijk.

Printed Electronics

De afgelopen jaren zijn grote stappen gezet in de ontwikkeling van de technologie die het printen van elektronica mogelijk maakt. Het printen van elektronica op een flexibele ondergrond resulteert in een grote mate van vormvrijheid, lagere kosten en veel toepassingsmogelijkheden waaronder “smart packaging solutions”. Daardoor zal geprinte elektronica veel toepassingen vinden in verschillende sectoren, waaronder Healthcare en Logistiek, wat zal leiden tot een wereld die gezonder, veiliger, eenvoudiger en slimmer is.

De komende jaren zal de Printed Electronics (PE) sector zich sterk ontwikkelen tot een volwassen wereldwijde markt met een verwachte omvang van 200 miljard euro in 2025. De regio heeft met het Holst Centre, als speler met wereldfaam op het gebied van R&D, een voorsprong op de rest van de wereld. Deze voorsprong moet nu benut worden, door de ontwikkelde technologie en producten naar de markt te brengen.