Bescherm het intellectuele eigendom beter

Waarom is het vastleggen van intellectuele eigendommen belangrijk?

Intellectuele eigendommen zijn heel waardevol. Veel bedrijven zijn zich daar niet van bewust. Denk bijvoorbeeld aan auteursrechten op programmatuur bij een softwareleverancier. Ook binnen de industriële omgeving zijn er verschillende intellectuele eigendomsrechten. Het vastleggen draagt bij aan de rechtszekerheid voor- en de continuïteit van een onderneming.

Auteursrecht ontstaat spontaan, het komt in eerste instantie bij de maker te liggen. Om eigenaar van de intellectuele eigendom te worden, moet die daarom overgedragen worden. Dus als een fabriek voor een toepassing een externe ontwikkelaar inschakelt, moet de overdracht van het intellectueel eigendom schriftelijk gebeuren.

Samenwerking binnen Smart Industries wordt bevorderd door het vastleggen van intellectuele eigendommen, hoe zit dat precies?

Bij Smart Industry is vaak sprake van een keten. Bijvoorbeeld een fabriek, die gebruik maakt van embedded software van een leverancier, die op haar beurt gebruik maakt van een externe softwareontwikkelaar.

Goede onderlinge afspraken in de keten voorkomen misverstanden over eigendom en kunnen er tevens voor zorgen, dat de exploitatiemogelijkheden voor alle betrokken partijen optimaal zijn.

Hoe werkt de registratie van intellectuele eigendomsrechten?

Dat verschilt per intellectueel eigendomsrecht. Auteursrechten ontstaan spontaan. Om later misverstanden te voorkomen, is registratie mogelijk bij de IT-notaris. Doordat de akte van de notaris dwingende bewijskracht heeft, biedt dit de auteursrechthebbende maximale zekerheid.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *