10 fieldlabs voor samenwerking Smart Industry

Regionale OntwikkelingsMaatschappijen (ROM’s) zijn opgericht om de regionale economie te versterken. Hoewel per regio de accenten verschillen, zien we dat alle ROM’s bedrijven met groeiplannen kunnen ondersteunen met kennis, kunde, kapitaal en netwerk.Ook werken de ROM’s samen met het NFIA om buitenlandse ondernemers en investeerders naar de regio’s te trekken. Alle ROM’s stimuleren samenwerking tussen innovatieve bedrijven om betere producten sneller naar de markt te brengen. Een ultieme vorm van samenwerking is het fieldlab, een motor voor innovatieprojecten. ROM’s zijn dan ook de hofleveranciers van Smart Industry Fieldlabs.

1. THE GARDEN (OVERIJSEL)

The Garden richt zich als fieldlab op experimenten en projecten rondom security in SmartIndustry. Hoe kunnen we veilig online samenwerken?

Er worden door de consortia partners nieuwe producten en services ontwikkeld waarmee het veilig, realtime en betrouwbaar uitwisselen van data en informatie mogelijk wordt. Dat is namelijk de randvoorwaarde voor het realiseren van de verbondenheid in de hele waardeketen.

Het fieldlab the Garden zoekt actief verbindingen om versnelling te bewerkstelligen: samen komen we verder dan alleen. De samenwerkingsvorm is in die van projecten: met een duidelijke doelstelling die past in de programmarichting rondom mensen, ondernemen en kennis.

Binnen het fieldlab werken samen: Industrie: Thales Nederland, Demcon, Figo BV, Norma, Parthian, PM Group, USG Engineering Professionals BV, VIRO, VMI Holland BV, Benchmark, True Information Solutions, CoBLUE, FIGO BV, Vidinexus VoF, NDIX BV, FME, Kennisinstellingen: Saxion, Universiteit Twente, Windesheim, TNO

2. SMART BENDING FACTORY (GELDERLAND)

Het fieldlab streeft ernaar om niet-concurrerende OEM’s in de metaalverwerkende en -bewerkende industrie in een netwerkomgeving samen te brengen en strategisch en geïntegreerd met elkaar te laten samenwerken, waarbinnen niet-strategische bewerkingsprocessen in een fysieke fabriek worden samengebracht. Met als belangrijkste resultaten:

  • de ‘total-cost-of-ownership’ in de gehele keten met ten minste 20% te verlagen;
  • de ‘time-to-market’ met een factor 5 te versnellen, levertijd van weken naar dagen.

Binnen het fieldlab Smart Bending Factory wordt een fysieke ultramoderne fabriek op het gebied van metaalbewerking opgezet, waarin bedrijven kennis, ervaring en middelen met elkaar delen en bewerkingsprocessen gezamenlijk exploiteren. Via internet kunnen klanten volledig gedigitaliseerd producten bestellen, waarvan de kosten van één product gelijk zijn als ware het een product uit een serie van 500 stuks.

Binnen het fieldab werken samen: 247TailorSteel, Jansen Metal Products BV, Gunnebo Doetinchem BV, Innclose BV, Staja Constructie BV, Omega Visser BV, Rosendael Twente BV, Hengelo (G), ROC Graafschap College  en Bedrijfstakschool Anton Tijdink.

3. SMART WELDING FACTORY (TWENTE)

Smart Welding Factory stelt zichzelf een radicaal doel: in kleine series flexibel en volledig geautomatiseerd produceren via lasrobots en zonder programmeringstijd.

First Time Right, One Piece Flow. Het fieldlab wil de toepassing van robots en andere vormen van productieautomatisering voor kleine series rendabel maken, bijvoorbeeld door de benodigde tijd voor het opnieuw programmeren van robots terug te brengen. Als resultaat wordt de concurrentiekracht van de maakindustrie versterkt en worden banen gecreëerd. Het Fieldlab is van start sinds januari 2015 en heeft al indrukwekkende resultaten behaalt.

Binnen het fieldab werken samen: Nederlands Instituut voor Lastechniek (NIL), Exerion, Wivé Techniek, Contour Covering Technology, Aebi Schmdt (Nido), LAC, Stork Thermeq, Hoekman RVS, Pan Oston en Universiteit Twente. Daarnaast wordt er op dit moment aansluiting gevonden bij het onderwijs en is beoogd om een Living Lab op te starten in West Nederland en Noord Nederland. Geïnteresseerden kunnen zich melden.

4. CAMINO: CONDITION-BASED MAINTENANCE OF INFRASTRUCTURE NETWORKS (ALEMELO)

Campione richt zich op 100% voorspelbaar onderhoud in de procesindustrie, maar de infrastructuursector staat voor vergelijkbare uitdagingen. Ook bij Camino streven we naar een fieldlab rondom een aantal grote asset owners, zoals rail, weg, water, electriciteitsnetwerk, waterleiding, riolering, gasnet, vliegvelden, chemische stoffen netwerk, en een zwerm van innovatieve MKB’ers en kennisinstellingen.

Het landelijke fieldlab Camino is gevestigd in Oost-Nederland, waar veel belangrijke en innovatieve organisaties en kennisinstellingen zijn op het gebied van infrastructuur.

Binnen het fieldlab werken verschillende asset owners zoals het waterschap Vechtstromen, Strukton Rail, RWS, Liander e.a  samen met diverse MKB bedrijven en kennisinstellingen zoals de Universiteit Twente.  Oost NV, Kennispark trekken samen met World Class Maintenance op als gangmaker en het stimuleren van de samenwerking.

5. THERMOPLASTIC COMPOSITES NL (TPC NL) (ENSCHEDE)

TPC NL richten zich op innovatieve lichtgewicht materialen, die onder andere gebruikt worden voor de vliegtuigconstructies, onderdelen van auto’s zoals bumpers en autozitjes maar ook bijvoorbeeld voor prefab daken in de bouw. Het Fieldlab gevestigd in Enschede, binnen de driehoek Saxion, UT en het vliegveld. “De succesformule van dit FieldLab zit in het feit dat vanaf nu de meest succesvolle wetenschappelijke vondsten, sneller omgezet kunnen worden naar de praktijk, aldus Saxion-lector Ferrie van Hattum.

”Met het opzetten van dit Fieldlab in de regio, ontwikkeld Twente zich binnen en buiten Nederland op een onderscheidende wijze positioneren op dit vakgebied. Het Fieldlab komt voort uit de samenwerking tussen het TPRC (Research Center) waar o.a. TenCate, Boeing en Universiteit Twente gedetailleerd onderzoek doen en het TPAC (Application Center) waar Saxion en TPRC, toepassingsgericht onderzoek verrichten in samenwerking met het MKB.

6. FIELDLAB INDUSTRIAL ROBOTICS  (HARDERWIJK)

Het Fieldlab Industrial Robotics moet de oplossing zijn als het gaat om het opleiden van (toekomstige) robotprogrammeurs en robotoperators (HBO en MBO), het ontwikkelen van nieuwe technologieën en het experimenteren en ontwikkelen van nieuwe toepassingen. Programmeer- en gebruiksmogelijkheden kunnen vergroot, effectiever en optimaal gebruikt worden in productieprocessen.

De insteek voor het Fieldlab is merkonafhankelijkheid en standaardisering in programmeertaken, dan wel leren produceren met robotsystemen om de robotproductie te managen. De opzet is deze programmeer- en operater vaardigheden meetbaar te maken en te certificeren. Met deze kennis worden bedrijven en industrie enorm geholpen zich te ontwikkelen. In een later stadium komen robot system engineering en simulatie ook aan de orde om de automatiseringsslag rond te maken. Het gehele traject van ontwikkeling tot en met implementatie neemt meer dan 4 jaren in beslag.

Het Fieldlab is gestart op initiatief van AWL-Techniek in nauwe samenwerking met HBO- en ROC-instellingen en 12 collega-bedrijven waar intensief mee wordt samengewerkt. Vaste partners van het Fieldlab Industrial Robotics zijn Windesheim, Landstede en Deltion. Samen met deze organisaties en andere kennisdragers zal men de beroepskwalificaties Robotica vaststellen.

7. FIELDLAB REGION OF SMART FACTORIES (GRONINGEN)

Met een budget van 21 miljoen is “Region of Smart Factories” het grootste fieldlab op de Nationale Smart Industry Agenda. Philips Drachten, de composietenfabriek van Fokker in Hoogeveen en de NOM zijn de gangmakers van dit consortium, dat inmiddels bestaat uit 40 bedrijven, onderwijs- en kennisinstellingen.

In tien pilots experimenteren de partners met big data en kunstmatige intelligentie om productieprocessen autonoom (zelflerend en zelfsturend) te maken en om de doorlooptijd van productontwikkeling radicaal in te korten (first time right). De ambitie is om van Noord-Nederland een internationale hotspot te maken van Smart Factories. De officiële kick-off is op 30 januari.

8. FIELDLAB TECHNOLOGIES ADDED (EMMEN)

Het Fieldlab Technologies Added maakt deel uit van de herontwikkeling van de Philips-locatie in Emmen door de NOM. Technologies Added is de eerste complete Smart Factory die wordt geëxploiteerd als een shared facility. Het bestaat uit een centrale backbone waar partnerbedrijven hun productieprocessen aan kunnen koppelen.

Technologies Added biedt daarmee een aantrekkelijk alternatief voor manufacturing in eigen huis, wat erg kostbaar wordt in het smart factory-tijdperk, of voor uitbesteding aan toeleveranciers. Technologies Added krijgt tevens een incubator voor hightech startups en wordt onderdeel van de techniekopleiding van Stenden Hogeschool.

9. SMART CONNECTED  SUPPLIER NETWORK (HEERENVEEN)

Het Smart Connected Supplier Network richt zich op het ontwikkelen van betere en efficiëntere data-uitwisseling tussen bedrijven. Op dit moment vinden nog veel handelingen handmatig plaats omdat verschillende informatiesystemen niet op elkaar zijn afgestemd. Het is dus van groot belang dat die verschillende systemen goed aan elkaar gekoppeld kunnen worden zodat processen geautomatiseerd kunnen worden, en er ook van beschikbare mankracht optimaal gebruik kan worden gemaakt.

In het fieldlab werken partijen samen met softwareleveranciers aan de ontwikkeling van een werkpakket waarbij de vier belangrijkste informatiestromen: orders, planningen, 3D-tekeningenpakketten en facturen, uiteindelijk volledig geautomatiseerd gedeeld kunnen worden.

Voor het zover is zal het werkpakket van de informatiestroom orders In 2017 live gaan.De samenwerkende partijen zijn Brainport Industries, KMWE, NTS Group, Eurotechniek, MKG, Isah en TNO.

10. ADDFAB (EINDHOVEN)

AddFab is de 3D-printing fabriek voor de productie van industriële metalen onderdelen in Eindhoven in Nederland. Het is gebouwd op de ambitie om wereldklasse 3D geprinte metaalonderdelen te ontwikkelen voor een brede waaier van High Tech en High End Manufacturing toepassingen.. Zo wordt er gewerkt aan het optimaliseren van gedeelde infrastructuren met betrekking tot het toepassen van 3D-printing in de metaalindustrie. Juist in deze sector is het gebruik van 3D-printing een uitdaging omdat veel kennis vereist.

In het fieldlab hebben een drietal industriële partners  met elkaar metaalprinters aangeschaft. Door de machines te gebruiken, is de kennis erover verbeterd. Hierdoor is het onder andere gelukt om samen een nieuwe metaalprinter te ontwikkelen. De MetalFAB1 werd in oktober gelanceerd en is een goed voorbeeld van hoe verschillende ketenactiviteiten door middel van kennisoverdracht en samenwerking bijdragen aan kennisontwikkeling.

Vanaf 2018 zullen meer van dit soort samenwerkingen samenkomen op de Brainport Industries Campus in Eindhoven.