Geneesmiddelensector is verborgen parel

Adviesbureau PwC onderzocht in opdracht van de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen de stand van zaken rond de Nederlandse geneesmiddelensector. Het onlangs verschenen rapport levert een aantal opmerkelijke feiten op.

De sector is goed voor 65.000 banen en Europees koploper bij het aantal nieuwe biotechnologische patenten. De uitkomsten van het onderzoek van PwC sterken de vereniging in het streven om de branche die zij vertegenwoordigt nadrukkelijker op de kaart te zetten.

Directeur van de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen Gerard Schouw: “De geneesmiddelensector is een verborgen parel waar veel meer aandacht voor moet komen. Als we kijken naar de werkgelegenheid die wij creëren, blijken we ten opzichte van de landen om ons heen de sterkste groeier te zijn. We willen dat het nieuwe kabinet zich sterk gaat maken om de geneesmiddelensector nog beter op de kaart te zetten.

In andere landen zien we dat overheden veel inspanningen verrichten om bedrijven en daarmee investeringen in deze hoogwaardige sector naar hun land te halen. Dit zouden we in Nederland ook moeten doen. Anders dreigt de productie van geneesmiddelen uit ons land te verdwijnen. Dat is slecht voor onze economie en voor de patiënten.”

In potentie kan er veel

Voorzitter van de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen Paul Korte vult aan: “Nederland is een prachtig laboratorium. We hebben veel knappe koppen en er wordt hard gewerkt.

We hebben veel kleine startups, vaak voortgebracht door de universiteiten. Maar daar moeten dan nog wel geneesmiddelen uit voortkomen, die we bij voorkeur in Nederland gaan maken.

Gerard Schouw: “De geneesmiddelensector is een verborgen parel waar veel meer aandacht voor moet komen”

Dat vraagt om samenwerking, veel geld en risicobereidheid. Daarom moeten wij ervoor zorgen dat ook de grotere bedrijven meer gaan investeren in Nederland, hier meer onderzoek doen en gaan produceren. We hebben een compact land met een goede infrastructuur, fantastische academische ziekenhuizen en hoogwaardige kenniswerkers. In potentie kan er dus veel.

Organiseer een Catshuis-meeting met de wereldwijde geneesmiddelenindustrie en vertel wat de voordelen van Nederland zijn als investeringsland en maak de geneesmiddelensector vast onderdeel van de handelsmissies. Als we deze kans niet grijpen, gaan we achter de feiten aanlopen. Dat is niet goed voor de BV Nederland.”

Geneesmiddelenagenda

Om de ambities van de sector extra kracht bij te zetten, introduceerde de farmakoepel eerder dit jaar de Geneesmiddelenagenda. Vier pijlers staan centraal: innovatie, betaalbaarheid, toegankelijkheid en kwaliteit.

Gerard Schouw: “De ontwikkeling van innovatieve en zeer effectieve geneesmiddelen is in een stroomversnelling gekomen. Dit is heel goed nieuws voor patiënten in Nederland, maar ook onze kenniseconomie kan daar van profiteren. De wereldtop lonkt. Hierdoor moeten we blijven investeren in een florerend onderzoekklimaat. Hierbij is samenwerking tussen universiteiten, ziekenhuizen, innovatieve farmaceutische bedrijven en andere zorgpartijen van groot belang.”

Personalised medicine

Over betaalbaarheid en toegankelijkheid zegt Paul Korte: “Die twee zijn heel nadrukkelijk met elkaar verbonden en belangrijk voor de toekomst van de gezondheidszorg in Nederland.

De oplossing ligt in maatwerk. De behandeling veel meer afstemmen op de individuele patiënt en de betaling daarbij laten aansluiten. ‘Personalised medicine’, is een zegen voor de patiënt: niet schieten met hagel als er ook een precisiewapen is.

We moeten echt proberen patiënten te behandelen met geneesmiddelen die voor hen werkzaam zijn en verspilling voorkomen. En laten we niet vergeten dat nauwkeurig toegepaste geneesmiddelen andere behandelingen kunnen voorkomen, waardoor je dus weer geld bespaart. Dat zien wij ook als onderdeel van betaalbaar en toegankelijk.”

Betere uitkomsten en lagere kosten

Kwaliteit sluit daar als vierde pijler uit de Geneesmiddelenagenda naadloos bij aan. Gerard Schouw: “De veiligheid en effectiviteit van geneesmiddelen staan voorop. Maar dat is niet genoeg voor optimale zorg voor de patiënt.

We richten ons ook op de juiste inzet van medicijnen. Kwaliteit leidt uiteindelijk tot betere uitkomsten van een behandeling en lagere kosten. Hier ligt ook een belangrijke taak voor ons. Wij moeten zorgen voor een hoge kwaliteit van productie, een naadloze distributie en een goed gebruik van geneesmiddelen.”

Doelgericht

De koepel zet in op diverse acties om de geneesmiddelensector belangrijke impulsen te geven. Paul Korte: “Het draait om samenwerking. We moeten het klinisch onderzoek versterken en zorgen voor minder regeldruk. Krachtenbundeling en schaalvergroting zijn ook essentieel.

Paul Korte: “We moeten het klinisch onderzoek versterken en zorgen voor minder regeldruk”

We constateren dat geneesmiddelenbedrijven steeds meer samenwerking zoeken met bijvoorbeeld koepel- en overheidsorganisaties, technologiebedrijven en startups.” Gerard Schouw: “Daar horen ook verzekeraars, artsen en ziekenhuizen bij. Wij willen met alle partijen zo snel mogelijk een zorgakkoord sluiten.

Hierin maken we afspraken over bijvoorbeeld wet- en regelgeving, een stimulerend investeringsklimaat en snellere beschikbaarheid van innovatieve medicijnen voor patiënten.”

Voorop lopen

“Daarnaast willen we ook meer centrale regie op de verzameling en uitwisseling van patiënt- en behandeldata, en een nieuw platform voor geneesmiddelenontwikkeling”, vervolgt Gerard Schouw. “Binnen dat platform werken geneesmiddelenmakers, onderzoekers en behandelaars samen, en krijgen patiëntenorganisaties een belangrijke stem.

Verder zoeken we samen met alle betrokkenen naar meer maatwerk in de financiering. Afrekenen voor behaalde resultaten kan een alternatief prijsmodel zijn.” Een innovatieve gedachte. Volgens Gerard Schouw en Paul Korte ook één die ervoor kan zorgen dat Nederland een nog nadrukkelijkere rol kan spelen bij de ontwikkeling van innovatieve geneesmiddelen.