Creatie van een nepster

Het VLT Laser Guide Project valt onder het Ground Based Astronomy Pro- gramma en behelst kort gezegd installaties voor zeer grote telescopen. Het project is vorig jaar opgeleverd. TNO ontwikkelde een technologie die uiteindelijk, zo meldt Jorrit van Wakeren van TNO, de kwaliteit van de astronomische waarnemingen moet verbeteren. “Het zicht door een telescoop raakt verstoord door atmosferische turbulenties.Dat betekent dat er afwijkingen zijn in wat je ziet en dat het beeld moet worden aangepast. We creëren met een laser een nep- ster, die wordt geprojecteerd aan de hemel. Doordat we exact weten wat de eigenschappen zijn van die ster, kunnen we de afwijkingen in het beeld achterhalen. Uiteindelijk kan de telescoop daarop worden aange- past. TNO heeft de technologie achter de nepster ontwikkeld.”

Trots

Van Wakeren is trots dat Nederland zijn steentje heeft bijgedragen aan de grote installaties. Ook heeft het project volgens hem de nodige kansen opgeleverd voor het bedrijfsleven: “Een heel aantal bedrijven heeft namelijk gezorgd voor de realisatie. Een voorbeeld is de samenwerking met Maxon Motor Benelux, dat zorgde voor de actuators van het richtmechanisme. Dat is natuurlijk interessant voor het mkb in ons land.”

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *