Veiligheid en duurzaamheid gaan hand in hand

Hoe gaan veiligheid en duurzaamheid samen?

“Veel mensen denken bijveiligheid aan terrein- of objectbeveiliging maar vergeten dat bescherming tegen klimaatverandering en gezondheidsrisico’s ook meetelt. Denk hierbij aan het veilig over straat kunnen lopen zonder dat het regenwater aan je enkels staat of aan schone lucht in en rond gebouwen. Veiligheid wordt dus ook gelieerd aan duurzaamheid. Daarop hebben de Rijksoverheid en Sublean Group een ‘Green Deal 4-D Oppervlakteontwikkeling’ ondertekend. Hierbij gaat het om duurzaam en innovatief (her)ontwikkelen en exploiteren van bestaande en nieuwe oppervlakte. De bedoeling is dat ieder oppervlak en object in het ecosysteem duurzaam wordt gemaakt.”

Welke ontwikkelingen zijn er op het gebied van veiligheid?

“De 4D-technologie als Oppervlakte Combinatietechnologie is een aansprekende ontwikkeling. Neem als voorbeeld het ‘Hek van de Toekomst’. Daarmee kun je voortaan niet alleen een terrein of personen beveiligen, maar het kan ook 24 uur per dag duurzaam leveren, zuiveren, compenseren en communiceren. Zo kan het hekwerksysteem zonne-energie opwekken, lucht en water zuiveren en reclameboodschappen weergeven. Het krijgt dus ook een duurzame waarde en impact. Dit proces sluit geheel aan bij de doelstellingen van de overheid en wordt vanuit een Living Lab in Oirschot de markt in gebracht. We zien dat koplopers de markt beter kunnen bedienen en volgen door zich vanuit innovatie en transparantie op duurzaamheid te richten.”

Gaat de aandacht voor duurzaamheid niet ten koste van de veiligheid?

“Juist niet! Veiligheid is de basis waarop we de toekomst bepalen. Een veilige leef- en werkomgeving is niet vanzelfsprekend meer en kan ons veel geld gaan kosten. We moeten dus veiligheid meer associëren met verduurzaming, ook vanuit een nog nooit bekeken hoek. Kijk maar naar het eerder genoemde voorbeeld van het ‘Hek van de Toekomst’. De innovatiekracht rondom veiligheid is enorm en stemt mij zeer positief. De kansen om deel te worden van de oplossing in plaats van het probleem, staat bij de koploper voorop. Samengevat is er een transitie aan de gang van object- en persoonsbeveiliging naar integrale duurzame omgevingsbeveiliging. Een veilig idee!”