Technisch hoogwaardige oplossingen voor wereldwijde uitdagingen

Nederland blinkt wereldwijd uit in tal van sectoren. De overheid wil deze zogenoemde topsectoren nog sterker maken. Om dat te bereiken, werken overheid, bedrijfsleven, universiteiten en onderzoekscentra sa- men aan kennis en innovatie. Voor HTSM ben ik het boegbeeld. Wij adviseren de overheid hoe we het beste invulling kunnen geven aan het beleid en uitvoering op het gebied van innovatie, human capital en internationalisering. We proberen bedrijfsleven, kenniswereld en overheid samen te brengen. Doel is het vormen van een goed functionerend netwerk van gespecialiseerde bedrijven en kennisinstellingen. We noemen dat een ecosysteem. Dat is cruciaal voor de concurrentiekracht van onze sector. We positioneren onszelf internationaal in het segment ‘high value, high mix, high complexity’. De overheid is in dat proces de faciliterende partij.

Innovatie, ontwikkeling en R&D

We nemen de industrie zo langzamerhand weer serieus. Op het gebied van high tech hebben we natuurlijk een aantal wereldspelers. Kijk naar bedrijven als ASML, FEI, Vanderlande, DAF, Folkker, VDL Groep, Philips, TomTom en OCE. Allemaal producenten uit Nederland die binnen hun niche een wereldpositie innemen. Dat willen we verder versterken en uitbouwen. Om dat te kunnen doen, is geld nodig. In vergelijking met het buitenland investeren we nog steeds te weinig in het fundamentele onderzoek. Gelukkig heeft het nieuwe kabinet daarin een belangrijke beslissing genomen: Er komt 150 miljoen extra beschikbaar voor versterking van het fundamenteel onderzoek, zodat de Topsectoren voldoende gesteund kunnen worden door NWO/ STW. Wij zorgen ervoor dat dit geld zo efficiënt en effectief mogelijk wordt ingezet. Voor het grootste deel in publiekprivate samenwerking.

Human capital

Maar daarmee zijn we er niet. Human capital is ook een belangrijk aandachtspunt. Net als andere sectoren in Nederland hebben we te maken met een toenemende schaarste aan talent, kennis en kunde. Voor ondernemers levert dit een knelpunt op voor verdere groei. We merken heel duidelijk de effecten van vergrijzing en ontgroening. Ik bezoek wel eens bedrijven waar werknemers van in de zestig niet met pensioen kunnen. De jarenlange afname van studenten die kiezen voor een technische beroepsopleiding heeft geleid tot een te lage instroom in de arbeidsmarkt. Daar moet nu echt iets aan gebeuren. Het onderwijs moet beter aansluiten op de arbeidsmarkt en het bestaande personeel moet zich verder kunnen ontwikkelen. We investeren in Centra voor Innovatief Vakmanschap in het mbo en Centres of Expertise in het hbo. Dit zijn samenwerkingsverbanden tussen ondernemers, wetenschappers, docenten en studenten. Mensen uit het bedrijfsleven moeten een deel van het onderwijs verzorgen. Als je het aan ondernemers vraagt, vinden ze het prachtig om te doen. Wat is er mooier dan het overbrengen van kennis van vandaag en morgen? Ook docenten moeten beter worden opgeleid. Dat hebben we de afgelopen decennia verwaarloosd. Gelukkig is het nieuwe kabinet ook op dit terrein voornemens om met verbeteringen en investeringen te komen. Wij zullen ze daarin zeker ondersteunen.

Internationalisering

Wat wij doen en hoe goed we zijn moeten we ‘uitventen’. Dat doen we onder één duidelijke naam: Holland High Tech. Wij wonen en werken in een land om trots op te zijn. We kennen een historie op allerlei technische gebieden. Nederlandse bedrijven behoren in hun marktsegment tot de wereldtop en onderscheiden zich door hun technologische excellentie. Van de oude zaagmolen tot moderne medische apparatuur. Daarmee hebben we een deel van onze welvaart opgebouwd. Onze manier van werken speelt daarin een belangrijke rol. We zijn in staat om weinig hiërarchisch heel goed samen te werken. Dat is typisch voor Nederland en anders dan in het buitenland. Wij kunnen ook met crossover technoloëieen en inter-multidisciplinaire samenwerking in de high tech sector veel beter overweg. Dat leidt uiteindelijk tot voortreffelijke producten die wereldwijd hoog in aanzien staan. Daarin gaan we de komende jaren de nodige belangrijke stappen zetten en onze internationale concurrentiekracht verder versterken.