Smart Industry: vierjarenplan om ontwikkeling goed en versneld op te pakken

Team Smart Industry heeft als streven de Nederlandse industrie competitiever te maken door het sneller en beter benutten van de mogelijkheden die ICT biedt. Niet alleen om het bedrijfsleven zelf te verbeteren, maar ook de Nederlandse economie. Dezentjé Hamming spreekt van een vierde industriële revolutie. “Als we erin slagen om het bedrijfsleven ‘smart’ te ontwikkelen, dan levert dat minimaal 1 procent economische groei op, evenals de extra banen die de nieuwe werkgelegenheid met zich meebrengt.” Voor de komende vier jaar is een praktische actie-agenda opgezet, die begin november is overhandigd aan minister Kamp van Economische Zaken. Het ontwikkelen van Smart Industry verloopt via drie lijnen: het verzilveren van bestaande kennis, versnellen in Field Labs en het versterken van het fundament. Dat betekent dat de afgelopen tijd gekeken is welke kennis al aanwezig is en wat dit betekent voor business-modellen. De problemen die daaromtrent spelen worden in Field Labs onder de loep genomen en opgelost. Om dat te kunnen doen is de fundamentsversterking nodig. Dat minister Kamp laat merken overtuigd te zijn van de potentie en de urgentie, stemt Dezentjé Hamming tevreden.

Minder zwaar werk

Nederland wil in de kopgroep horen van Smart Industry. Daar moet vastberaden op worden ingezet, benadrukt Dezentjé Hamming. “Smart industry heef gevolgen voor vrijwel de gehele industrie; van agro en chemie tot food. Dat maakt het extra belangrijk om het goed en versneld op te pakken. Aangezien we een goede ict-structuur hebben en altijd al goed zijn geweest in niches, zijn we daar bij uitstek het land voor. De kleine schaal wordt steeds belangrijker. Klanten willen meer maatwerk dan massa.” De ontwikkeling van de Smart Industry kan ook aansluiten op het reeds innovatie gerichte topsectorenbeleid en het techniekpact om daarvoor de juiste en voldoende arbeidskrachten te ontwikkelen. De discussie over werkgelegenheid door het toenemende gebruik van robotten wordt volgens Dezentjé Hamming verkeerd gevoerd. Er wordt onnodig nadruk gelegd op banen die verdwijnen.

“Als we erin slagen om het bedrijfsleven ‘smart’ te ontwikkelen, dan levert dat minimaal 1 procent economische groei op, evenals de extra banen die de nieuwe werkgelegenheid met zich meebrengt.”

Werken met robotten zorgt juist ervoor dat er nieuwe banen ontstaan. “Robotten worden vooral ingezet om het werk minder zwaar te maken. Daarmee zorgen ze juist voor nieuwe banen, die leuker en hipper zijn.” Bij het afstemmen van vraag en aanbod speelt educatie een belangrijke rol, legt Dezentjé Hamming uit. “Ontwikkelingen volgen elkaar in rap tempo op, dus is het nog meer dan eerder nodig om continue te blijven leren. Dat betekent dat het onderwijs zich ook meer moet gaan richten op kennisontwikkeling bij volwassenen.”

Modernisering arbeidsvoorwaarden

Aan de kant van het bedrijfsleven blijkt nog wel behoefte te zijn aan meer bewustzijn. Slechts 14 procent van de industrie is er momenteel mee bezig. Door het vierjarenplan moet over vier jaar 40 procent van de bedrijven smart zijn. Dezentjé Hamming: “Ondernemers die toekomstgericht zijn, moeten bijna elke maand wel hun business-model bijstellen, zo snel gaan ontwikkelingen. Dat betekent dat je uit je comfortzone moet komen.” Gevraagd naar wat dit kan vergemakkelijken, spreekt Dezentjé Hamming onder andere over een lagere regeldruk vanuit de overheid en modernisering van arbeidsvoorwaarden. Er blijft volgens haar behoefte aan collectieve afspraken over arbeid, maar voor de flexibiliteit waar Smart Industry om vraagt, is het ook nodig dat werkgevers en werknemers specifieke afspraken kunnen maken zonder dat de collectiviteit dit in de weg zit. “Als we de grote kansen die er nu liggen echt willen benutten, moeten we hoe we werken op veel fronten anders inrichten.”