Smart Industry, de hype voorbij

In die agenda staat wat er moet gebeuren om ‘de kansen te verzilveren, die de verbinding van productie met ICT ons land biedt’. Smart Industry is het kloppend hart van de toekomst van de industrie en zal een belangrijke bijdrage leveren aan de economische groei en werkgelegenheid.

In het buitenland waren al langer initiatieven om de verschillende technologische ontwikkelingen en de daarbij behorende voordelen uit te werken, om zo de lokale maakindustrie competitiever te maken op de wereldwijde markt. Denk aan Internet of Things, Industrial Internet of Things, Internet of Services en Cyber-Physical systems. Een van de twee grootste is het Industry 4.0-initiatief van de Duitse overheid om tot een Smart Factory concept te komen. De andere is de Smart Manufacturing Leadership Coalition in de Verenigde Staten. Maar ook in andere landen zijn soortgelijke initiatieven en ondertussen zijn er gesubsidieerde projecten om de Smart Industry-oplossingen verder te ontwikkelingen. Dit houdt ook in dat vele leveranciers, zowel lokale spelers als internationale bedrijven, bezig zijn met het ontwikkelen van delen van de Smart Industry-puzzel.

Doelstellingen

Het aansluiten van industriële apparaten, systemen en applicaties om fabrieks- en hoofdkantoorpersoneel te voorzien van bruikbare informatie, is in de automatiseringssector niet nieuw. De resultaten waren in het verleden echter niet optimaal door de slechte interoperabiliteit tussen de informatietechnologie (IT) en de operationele technologie (OT). De huidige technologische ontwikkelingen zorgen er voor dat we de doelstellingen van Smart Industry kunnen behalen: door de komst van meer intelligente veldapparatuur, digitale veldnetwerken, IP-enabled apparaten en services, data historians en geavanceerde analytische software. De traditionele scheiding tussen de verschillende lagen in de automatiseringspiramide wordt hiermee minder sterk. Dat biedt grote voordelen voor de eindgebruikers. Die zullen in staat zijn de performance te verbeteren, operationele kosten te verlagen en betrouwbaarheid te verhogen.

Fieldlabs

Een aantal van de Fieldlabs – praktijkomgevingen waarin bedrijven en kennisinstellingen doelgericht Smart Industry oplossingen uitontwikkelen –  bevestigen dit. Denk hierbij aan honderd procent voorspelbaar onderhoud in de chemische sector, het veilig uitwisselen van data en de zogenaamde Digitale Fabriek waarbij meerdere productieprocessen van verschillende leveranciers volledig op elkaar zijn afgestemd.
Met de toenemende hoeveelheid intelligente apparaten en communicatie in de complete waardeketen, is het belang in de meeste industriële productieomgevingen van fysieke en CyberSecurity eveneens toegenomen.
Smart Industry is geen hype. En zolang de maakindustrie, haar automatiseringstoeleveranciers en partners de samenwerking verder uitbreiden, moeten de doelstellingen – zoals gesteld in de actieagenda – haalbaar zijn.