‘Samenwerking buiten keten zorgt voor innovatie’

Een sliding op kunstgras en een pijnlijke scheerbeurt. Je zou ze niet direct aan elkaar linken, maar op het niveau van wrijving en dermatologie hebben ze veel met elkaar te maken. Het zijn dit soort verbanden waar het Open Innovation Center Advanced Materials (OICAM) in Nijverdal zich op richt.“Vaak ontstaat een idee niet toevallig”, zegt voorzitter Martin Olde Weghuis. “Bij bedrijven van verschillende omvang en in verschillende branches speelt dezelfde vraag. Dat weten ze vaak niet van elkaar, maar als ze om tafel gaan, is de oplossing er sneller.” Vanaf aanvang staat er altijd een business case centraal. Op basis daarvan werken kennisinstellingen, mkb’ers en grote concerns samen.

Kritische massa

Een kenmerk van de projecten is dat er altijd een grote, industriële speler in de lead is. “Die hebben de kritische massa”, stelt Olde Weghuis “Je kunt innovatie niet op het laatste kwartje aan laten komen. Maar een grote speler kan ook een launching customer aandragen, wat de marktbetreding vergemakkelijkt.” Vooraf wordt een waardepropositie gedefinieerd, die een project voor alle partijen aantrekkelijk moet maken. Naar rato leveren de partners mensen, materialen of de nodige financiën. Subsidiemogelijkheden maken de betrokkenheid van het mkb daarbij erg interessant. “De provincie werkt met vouchers waarbij ze voor verdubbeling van het bedrag zorgen als mkb-ers 7.500 euro eigen geld aan innovatie besteden. Aangezien we vaak met meerdere mkb’ers werken, kan dat snel oplopen.”

Realistisch testen

Fysiek samenwerken tussen bedrijven is vaak niet mogelijk op de eigen locatie. Ze willen geen pottenkijkers of het ontbreekt simpelweg aan de ruimte. Vandaar dat er in Nijverdal speciale ruimtes zijn, waar de toepassingen daadwerkelijk vorm krijgen. Uit de business case komt namelijk een ‘demonstrator’ voort, een proefstelling die gelijkstaat aan de praktijk. Zo ligt er momenteel een werkende kunstgrasmat van 10 vierkante meter, die drinkwater kan zuiveren en die vrij is te bezichtigen. En voor het ontwikkelen van slim wegdek – dat veiliger, stiller en slijtvast moet worden – heeft de provincie zelfs een honderdtal meters echt wegdek beschikbaar gesteld. Voldoende om realistisch te testen. Het gaat erom goed naar de klant te luisteren en vooral niet te verzanden in het eindeloos ‘mooier’ en beter maken van oplossingen. Olde Weghuis: “Als een klant een Opel wil, dan moet je geen Rolls leveren. Door met mensen van buiten je eigen keten samen te werken, kom je tot concrete en bruikbare oplossingen.”