Onderzoek MH370 brengt unieke data voort

“Voor de eerste fase worden schepen met sonarsystemen ingezet, om signalen te zenden en ontvangen waarmee zowel de diepte als de hardheid van de zeebodem in kaart gebracht kunnen worden. Dat levert veel meer informatie op dan de satellietbeelden die we tot nu toe van dit gebied hadden. Met deze bathymetrische data worden 3D-zeekaarten gemaakt; noodzakelijk om op een veilige manier de tweede fase uit te voeren. Daarin gaat een tow fish, vastgemaakt aan een tien kilometer lange kabel, op ongeveer honderdvijftig meter van de zeebodem op verder onderzoek uit. De tow fish is uitgerust met een side scan sonar, die een kilometer rondom gegevens afneemt. Nu kunnen bijvoorbeeld ook vulkaansteen, klei, zout of metalen onderscheiden worden.

De gebruikte technieken zijn niet nieuw. Maar dit onderzoek vindt in diepe, internationale wateren plaats, met verschillende schepen, die hun data komen inleveren en weer uitvaren – de uitdaging ligt bij de logistiek en coördinatie.

Er werden al onderwatervulkanen gevonden en bergen die zich kunnen meten met de hoogste bergen op het Australische vaste land. Er zijn kloven aangetroffen vergelijkbaar met de Grand Canyon. Ook dragen de data bij aan een beter begrip van de evolutie van continentale platen en dus de ontwikkeling van de aarde,  toepasbaar op onderzoek naar klimaat of bijvoorbeeld tsunami’s. Hoewel het doel van de zoektocht natuurlijk is om nabestaanden ‘closure’ te geven, blijkt uit alle verzamelde data dat deze zoektocht hoe dan ook geen verspilde moeite zal zijn.”