Niet vergeten door te pakken

Dit is niet allemaal vanzelf ontstaan, we moeten de komende tijd flink aan de slag om dit vast te kunnen houden. Zo ook om bijvoorbeeld genoeg jongeren te interesseren voor een technische opleiding, naast het aantrekken van vakmensen en kenniswerkers uit het buitenland.

Nieuw elan

Het topsectorenbeleid heeft de hightechsector een nieuw elan gegeven. Original Equipment Manufacturer’s (OEM’s), toeleveranciers, kennis- en onderwijsinstellingen en overheden hebben elkaar gevonden in een gezamenlijke agenda voor innovatie, internationalisering en een toekomstbehendige beroepsbevolking (Human Capital). Het voorheen versnipperde landschap is onder de paraplu van Holland High Tech tot een krachtig geheel gesmeed, dat met één gezicht naar buiten treedt; met als boodschap dat je in Nederland moet zijn voor oplossingen van de maatschappelijke uitdagingen!

Een mooi voorbeeld van de internationale profilering van de hightechsector is de succesvolle Nederlandse deelname aan de grootste industriebeurs ter wereld, de Hannover Messe. In Duitsland begint men door onze jarenlange, gezamenlijke presentatie onder de Holland High Tech paraplu te onderkennen dat Nederland een industrieland is om rekening mee te houden, een land waar het interessant is om je te vestigen of te werken.

Werk aan de winkel

De topsector High Tech Systemen en Materialen (HTSM) heeft met haar Human Capital Agenda bijgedragen aan het Techniekpact, waarin drie ministeries samenwerken om de instroom van jongeren in de techniek te bevorderen. Met de actieve ondersteuning van Centra voor Innovatief Vakmanschap en Centers of Expertise, als ook het ter beschikking stellen van Topbeurzen, speelt de topsector HTSM een belangrijke rol in de aansluiting tussen het onderwijs en het bedrijfsleven. Deze aanpak begint steeds meer zijn vruchten af te werpen.

Het percentage jongeren dat een technisch profiel kiest op de middelbare school is flink toegenomen, net als de instroom in de technische studierichtingen op het hbo en het wo. Verheugend is ook de groei van het aantal vrouwelijke techniekstudenten, waarbij dat aantal helaas nog steeds fors achterloopt op andere landen. Er is daar dus nog veel werk te verrichten.

Datzelfde geldt voor de instroom in het vmbo en het mbo. Daar is de toename van techniekstudenten nog niet zichtbaar, en met de grote uitstroom van de generatie vakmensen die de komende jaren met pensioen gaan blijft dat zorgwekkend.

Het is dus zaak om als hightech sector én vanuit de politiek nu niet achterover te gaan leunen en te denken dat we er al zijn. We zullen de inzet en acties van de afgelopen jaren moeten continueren en ons onder de paraplu van Holland High Tech moeten blijven promoten. Zowel in Nederland als daarbuiten.
Laten we dus niet vergeten om door te pakken. En één ding hebben we intussen aangetoond: gezamenlijk optrekken en naar buiten treden werkt!