Niet langer toekomstmuziek: de waterstofbus

Adwin Martens
Directeur WaterstofNet

“De situatie is nu om twee redenen anders”, steekt Martens van wal. “Ten eerste is er nu een sterke trend naar emissievrijtransport, via de introductie van elektrische en hybride voertuigen. Voertuigen op waterstof, die zich nu aandienen op de markt, sluiten hierbij aan. Ze lijken veel op elektrische voertuigen, maar hebben in plaats van een accu een brandstofcel voor waterstof aan boord.” De tweede doorslaggevende trend betreft volgens Martens en De Haas de ontwikkelingen van waterstof uit hernieuwbare energiebronnen. Want hoewel nu nog 90 procent van de waterstof geproduceerd wordt uit aardgas, kan dat ook duurzamer: via elektrolyse van water door middel van energie uit zon, wind of waterkracht. En daarmee komt emissievrij vervoer in zicht. Geen CO2, maar enkel waterdamp vormt de uitstoot.


Marc de Haas
programmamaker Brabanste Ontwikkelings Maatschappij

Waterstof en elektrisch rijden?

Hoe verhoudt dat alles zich tot de elektrische auto? “In mijn ogen is er geen concurrentie”, zegt Martens. “Ik denk dat de kleine stadsauto met zijn korte afstanden volledig elektrisch, op een accu rijdt. Maar de wat grotere auto, en zwaardere voertuigen als bussen en vrachtwagens, zullen een combinatie van een batterij en waterstof gebruiken. Het voordeel is dat je daarmee nu al ruim 500 kilometer kunt rijden zonder op te laden. Hoe eerder elektrisch rijden gemeengoed is, hoe eerder we ook die combinatie kunnen maken.”

Early market

Maar eerst moet de techniek betaalbaar worden en moet het tanken op meerdere plaatsen mogelijk zijn. WaterstofNet koos de ‘early market’ van het busver- voer om de waterstoftechnologie verder te ontwikkelen. Martens: “Daarmee bereik je een bepaalde massa, het aantal kilometers is goed in te schatten en de bussen komen altijd weer terug op dezelfde plek, waar ook de eerste tankstations kunnen komen.” Het realiseren van zulke concrete projecten is een van de pijlers van de organisatie, waarmee Vlaanderen/Zuid-Nederland een toonaangevende waterstofregio in Europa wil worden. De industrieclusters van regionale bedrijven zijn precies het soort joint ventures waar de BOM in wil investeren. “Het prototype van zo’n bus is nu gerealiseerd. Wie wil investeren in de volgende stap; het realiseren van een hele omloop? Met een cluster kun je de aanloopkosten delen”, zegt De Haas.

Energieopslag

Een tweede, en mogelijk zelfs kansrijkere toepassing van waterstoftechnologie is de opslag van energie uit duurzame bronnen. De Haas: “Waterstof is veelbelovend: het is schoon, de ingrediënten water en elektriciteit zijn makkelijk voorhanden, en je kunt er na opslag nog verschillende kanten mee op. In het Europese fonds Horizon 2020 wordt de opslagpotentie van waterstof als meest cruciaal gezien. Daarnaast liggen de kansen voor Nederland in de samenwerking met Duitsland, als voorloper in duurzame energie.”

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *