Nederlandse aanpak: ecosysteem met slimme samenwerkingsverbanden

“We zijn in ons land kampioen in het samenbrengen van de gouden driehoek: bedrijfsleven, overheid en kennisinstellingen. Human capital is daarbinnen erg belangrijk. Recente ontwikkelingen geven een positief beeld. Het aantal studenten in het technische hoger en wetenschappelijk onderwijs neemt toe. En er komen ook steeds meer Centra voor Innovatief Vakmanschap en Centres of Expertise bij. Langzaamaan geven we een antwoord op de grote vraag naar talenten, die enige jaren geleden bekend werd. De komende tijd zullen we ons moeten blijven inspannen om alle niveaus bij de ontwikkeling van de hightechsector te blijven betrekken.

Samenwerkingsverbanden

De Nederlandse aanpak kenmerkt zich door slimme samenwerkingsverbanden. We pakken thema’s op met de totale supply chain. Dat komt ook sterk terug in de Field Labs die momenteel vorm krijgen. Zo’n ecosysteem zorgt voor een goede inbedding van projecten en maakt dat we grenzen steeds verder kunnen verleggen. Niet alleen naar het buitenland; er komt ook werk uit het buitenland hierheen. Afnemers hebben steeds minder interesse in massaproductie en willen maatwerk. Dat zorgt ervoor dat we productie kunnen reshoren. Door robotisering en smart, foutloos te produceren is het kostenverschil met productie in lagelonenlanden te minimaliseren of zelfs geheel op te heffen. Op het terrein van ‘high complexity high precision, low volume’ zijn we al concurrerend.

Extra inspannen

Er worden steeds meer toepassingen ontwikkeld waar verschillende sectoren van kunnen profiteren. Komend jaar zal bijvoorbeeld een composietenstudie plaatsvinden, waarin we de totale capability van composieten willen laten zien. Van materiaal tot en met het volledig gerobotiseerde productieproces van kritische onderdelen. Goed voor onder andere de maritieme sector, de luchtvaart en de automotive sector.
We spreken over Global Challenges, Smart Solutions en richten ons op de grote maatschappelijke uitdagingen. Daarom ontwikkelen we programma’s die dicht tegen Brussel aanliggen.

Om ook de kracht van het mkb goed te benutten, is de mkb-innovatieregeling  topsectoren (MIT) van toepassing om mkb’ers te stimuleren binnen de topsectoren samen te werken en te innoveren. Het is spijtig dat hier tot op heden nog te weinig gebruik van wordt gemaakt. Zeker omdat deze vanaf volgend jaar wordt uitgebreid met regionale middelen. Een signaal om ons extra in te spannen om echt de gehele innovatieve keten bij de topsector te betrekken. De lijn die we uitgezet hebben, moeten we blijven volgen.”