Mkb en Human Capital verdienen nog meer aandacht

Zo stelt Amandus Lundqvist, boegbeeld van de topsector High Tech. Gezamenlijk naar buiten blijven treden, en extra aandacht voor human capital en het mkb staan op de agenda voor de komende tijd.

“Dat Angela Merkel tijdens de Hannover Messe aangaf onder de indruk te zijn van wat wij in Nederland allemaal te bieden hebben, is niet alleen een groot compliment, maar ook de bevestiging van een goede keuze om onder één paraplu naar buiten te treden als Hig Tech Holland. En dat is ook nodig, want we werken aan maatschappelijke vraagstukken op wereldschaal. De oplossingen die daarvoor nodig zijn, hebben grote economische waarde, waarvoor unieke ecosystemen nodig zijn. Daarover beschikken we in ons land. Kijk alleen al naar de ketens rond de grote bedrijven, die over de jaren heen zijn ontstaan. Ondersteund door de Topconsortia voor Kennis en Innovatie ontstaat er steeds meer innovatie. Innovatie die niet zelfstandig tot stand kan komen.

Trend samen doorzetten

Maar er zijn ook punten die om extra aandacht vragen. Zo maak ik mij zorgen over het mkb. De koplopers ervan komen wel aan bod, maar de laag daaronder – ontwikkelaars en toepassers – weet zijn weg binnen te topsector nog te vaak niet goed te vinden. De MIT-regeling (mkb Innovatiestimulering Topsectoren) biedt mogelijkheden, dus is het aan ons om ook de kleinere bedrijven erbij te betrekken. Want betrokkenheid vanuit alle geledingen is belangrijk voor kennisontwikkeling. Zie bijvoorbeeld de voorspoedige ontwikkeling van de Centers of Excellence en Centra voor Innovatief Vakmanschap. De relaties tussen scholen en het bedrijfsleven zijn steeds nauwer. Bedrijven staan echt om de scholen heen. Het is dan ook positief om te zien dat in het wetenschappelijk onderwijs en het hbo meer jonge mensen instromen in technische opleidingen. Wat ook begrijpelijk is. De technische sector biedt een goed banenperspectief. Zeker gezien de afgelopen jaren zijn mensen daar gevoelig voor. Die trend moeten we doorzetten naar het mbo en vmbo. Dat kunnen we alleen samen doen.”