Investeren in technologie is investeren in de toekomst van Nederland

Nederlandse technologiebedrijven bedienen meer dan tachtig procent van de wereldmarkt voor chipmachines, waardoor ze bijdragen aan generaties nieuwe telefoons en tablets. Nederlandse producten zoals navigatiesystemen en elektrische schuifdaken zijn onmisbaar voor de wereldwijde auto-industrie. Daarnaast maakt Nederland maakt hoogwaardige materialen voor de vliegtuigbouw en ruimtevaart.

Dankzij die sterke internationale positie is de Nederlandse hightechsector goed voor acht procent van alle productie in Nederland en zes procent van het bruto binnenlands product. Bovendien zorgt de High Tech sector voor meer dan 500.000 banen: ongeveer zes procent van de totale werkgelegenheid in Nederland.

De High Tech sector werkt ook aan oplossingen voor toekomstige maatschappelijke opgaven. De gemiddelde leeftijd van de Nederlandse bevolking loopt bijvoorbeeld steeds verder op en de vraag naar ouderenzorg wordt groter. Zorgrobots kunnen artsen, verpleegkundigen en verzorgenden werk uit handen nemen. Door technologische vernieuwing kunnen ze steeds preciezere handelingen zoals een oogoperatie verrichten. Ook worden robots ontwikkeld die steeds beter de wensen van gebruikers kunnen vertalen in taken als het opruimen van kamers,  het opvouwen van lakens en het ondersteunen van een patiënt bij het opstaan.

Positie versterken

Een krachtige technologiesector is cruciaal voor welvaart en welzijn in Nederland. De overheid helpt bedrijven en kennisinstellingen in de High Tech sector hun positie te versterken. Binnen de topsector Hightech Systemen en Materialen bundelen onderzoekers, ondernemers en de overheid hun krachten. We verbinden wetenschappelijke kennis met commercieel inzicht. En we investeren in vernieuwing door samen onderzoek en ontwikkeling te financieren.

Voldoende goed opgeleid personeel is een voorwaarde voor een sterke sector. In 2013 spraken overheid, onderwijs en ondernemers met het Techniekpact af om onderwijs en arbeidsmarkt beter op elkaar aan te laten sluiten en meer te richten op techniek. Inmiddels heeft het bedrijfsleven meer dan vijfhonderd beurzen voor techniekstudenten beschikbaar gesteld, heeft de overheid structureel honderd miljoen euro extra in het mbo gestoken en werken bedrijven en scholen meer samen.

Internationaal ondernemen

Nichespelers zien veel kansen in het buitenland. De overheid stimuleert technologiebedrijven internationaal te ondernemen. Bij ambassades en consulaten kunnen ondernemers terecht voor informatie over lokale regels en gewoonten. Ook helpt de overheid het Nederlands bedrijfsleven om zich in het buitenland te presenteren. Dit jaar was Nederland bijvoorbeeld medeorganisator van de Hannover Messe, de grootste technologiebeurs ter wereld. Dat was een goede gelegenheid voor Nederlandse ondernemers om hun nieuwe producten te demonstreren aan mogelijke klanten, partners en toeleveranciers.

Het kabinet schept met de topsectoren, het Techniekpact en hulp bij internationalisering de voorwaarden voor een sterke technologiesector. Technologische vernieuwing kan onze hele maakindustrie efficiënter en meer toegerust op de wensen van de consument maken. Bovendien wordt technologie steeds belangrijker voor sectoren als bouw, zorg en landbouw. De overheid stimuleert en versnelt deze ontwikkeling zodat Nederland internationaal concurrerend blijft. Want technologie heeft de toekomst.