Internationale rol Nederlandse overheid: lokale voelsprieten en politiek gewicht

Door harmonisatie tussen EU-landen is de Europese markt relatief eenvoudig toegankelijk. Er is ruimte voor eigen interpretatie van Europese regelgeving, maar over het algemeen zorgt dit voor weinig uitdagingen, stelt Leeftink. Buiten de EU ligt dit anders. Wetgeving kan tussen landen flink verschillen, wat gevolgen heeft voor bijvoorbeeld veiligheidseisen en minimum standaarden. Vooral voor kleine bedrijven kan dit lastig zijn. “Het kost tijd en aandacht om goed op de hoogte te zijn van relevante ontwikkelingen op buitenlandse markten”, stelt Leeftink. “Naast zicht krijgen op afwijkende regelgeving geldt dat bijvoorbeeld ook voor het in kaart brengen waar marktkansen liggen en welke spelers er nog meer zijn. Dat doe je er niet zo maar even bij, maar vraagt om een serieuze investering. Vooral voor het MKB is dat een hele opgave.”

Lokale aanwezigheid

Bij het inzichtelijk en toegankelijker maken van verre markten, ziet Leeftink een belangrijk rol weggelegd voor ambassades. Die werken tegenwoordig steeds meer proactief, stelt de Directeur Generaal. Zo spelen zij een belangrijke rol bij handelsmissies naar verschillende doellanden; een samenspel tussen ambassade, bedrijven en kennisinstellingen. Leeftink: “We spreken wel van gescripte missies, vanwege de uitgebreide voorbereiding. Er wordt goed gekeken welk type bedrijven kansen heeft in een bepaald land. Op basis daarvan gaan Nederlandse bedrijven en organisaties mee, die we koppelen aan buitenlandse counterparts.”
Die koppeling komt ook terug in matchmaking-sessies en seminars, die ambassades organiseren. Zij spelen zich af rond een bepaald thema en vinden ook in landen plaats  die niet aangewezen zijn als prominente doellanden voor de hightech sector. “Ambassades weten door hun lokale aanwezigheid goed wat er in markten speelt. Ze zijn goed aangesloten op lokale politieke ontwikkelingen en koppelen kansen terug aan Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen.”
Maar ook de meer traditionele functie van informatieverstrekker blijft gehandhaafd. “Ambassades kunnen of zelf snel de juiste informatie leveren of eenvoudig doorverwijzen naar de juiste persoon of organisatie te plekke. Je wilt ondernemers helpen om snel op de juiste plek te komen”, aldus Leeftink.

Nederland als collectief

Politieke betrokkenheid is volgens Leeftink extra belangrijk op markten waar overheden een belangrijke rol spelen. Denk aan thema’s als deltatechnologie, gezondheidszorg en ruimtevaart: deze zijn sterk afhankelijk van politieke beslissingen. “Daarom zijn we samen met het bedrijfsleven aanwezig bij strategische beurzen om Nederland als collectief te presenteren, zoals bij tijdens JEC Composites in Parijs. Dat heeft de aanwezige bedrijven veel leads opgeleverd”, stelt Leeftink. “Hoge ambtelijke en politieke vertegenwoordiging is nodig om op het juiste niveau binnen te komen.”