Inspelen op de economie van de toekomst

Waarom is het belangrijk om techniek in het onderwijs te integreren?

De komende jaren neemt de behoefte aan goed geschoolde technici vanuit alle opleidingsniveaus sterk toe. Door de technologische ontwikkelingen veranderen de beroepen in de sector snel en worden andere vaardigheden en kennis door het bedrijfsleven gevraagd. Het is voor de economische groei van Nederland dus heel belangrijk dat er meer goed geschoold technisch personeel beschikbaar komt voor de arbeidsmarkt. Meer aandacht voor techniek in het onderwijs is dus onontbeerlijk.”

Hoe belangrijk is de samenwerking tussen onderwijs, bedrijfsleven en overheid?

“Die zogenoemde triple helix is heel belangrijk. Iedereen beseft dat we technische vakmensen nodig hebben om Nederland economisch sterk te houden en mee te laten spelen op wereldniveau. Om die ambities te realiseren, moeten alle betrokken partijen in Nederland daarover afspraken maken. Dat hebben ze gedaan en dat brengt verplichtingen met zich mee. De overheid moet vooral faciliteren, onderwijs en bedrijfsleven moeten beter op elkaar gaan aansluiten. Daar zijn allerlei middelen voor. Zo kunnen kinderen van basisscholen bedrijven bezoeken en kunnen andersom de technische mensen uit bedrijven op de scholen komen vertellen over hun prachtige werk. Bekend maakt bemind!”

Zijn we in Nederland op de goede weg?

“De eerste resultaten worden nu zichtbaar. Het is van belang daar met elkaar op voort te bouwen en de vaart er goed in te houden. Het is nu zo dat nog maar twee van de tien studenten in het beroeps- of hoger onderwijs voor een technische opleiding kiezen. Dat aantal moet verdubbelen. Gelukkig groeit de instroom, een signaal dat we goed bezig zijn. Het buitenland toont ook interesse voor onze aanpak. Ik vind het ook belangrijk dat we de samenleving als geheel meer bij de doelstellingen van het pact betrekken, net zoals nu onderwijsinstellingen, ondernemers en overheden elkaar al weten te vinden. Waar gaan we naartoe, hoe gaan we dat gebruiken en wat is de beste ontwikkeling? Daar hoort ook een betere oriëntatie op de arbeidsmarkt bij. We moeten proactief naar de banen van de toekomst kijken, ook de link leggen naar andere terreinen, zoals de zorg. Dit betekent dat we in toenemende mate studenten gaan voorbereiden op banen waarbij we ons nu nog weinig kunnen voorstellen. Ook dat is spannend.”

Wanneer is het geslaagd?

“Techniekpact zet in op een betere aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt, en juist die toekomstige arbeidsmarkt zal er anders uit gaan zien. We moeten majeure vraagstukken het hoofd bieden op gebieden als duurzaamheid, voedsel en zorg. Innovatie in vooral techniek staat daarbij centraal, nu en in de toekomst. De kracht van het pact is dat alle partijen elkaar vinden en samenwerken aan die gezamenlijke doelstelling. Ik vind het bijzonder dat ik daaraan mijn bijdrage mag leveren. Het pact is geslaagd als we het kunnen opheffen.”