Innoveren langs zeventien roadmaps

Als TKI hebben we maar een klein bureau. Het bedrijfsleven is zelf achter het initiatief gaan staan. De centrale gedachte is dat je samen verder kunt komen dan alleen. Dat is inherent aan hightech, dat zich afspeelt op de wereldmarkt.” Meedoen op de wereldmarkt betekent voortdurend innoveren. Daarom stimuleert het TKI het omzetten van onderzoek in marktproposities. Om daarop te sturen hebben de betrokken partijen zeventien roadmaps ontwikkeld; meerjarenplannen met de gezamenlijke ambities van alle partijen. Niet alleen Automotive, Aeronautics en Healthcare zijn in de lijst terug te vinden, maar ook High Tech Materials, Embedded Systems en Security. Rond de roadmaps hebben zich bedrijven en onderzoekers verzameld die vooruitgang willen organiseren. “In de verschillende branches bestond al een beeld van hoe de toekomst eruit gaat zien en nu zijn ze samen met partners aan het onderzoeken wat de impact zal zijn op de maatschappij en de economie.”

Kennisverbreding

Van Roosmalen erkent dat er aanvankelijk scepsis bestond over het topsectorenbeleid, maar daar is de afgelopen jaren verandering in gekomen. “Bij meetings krijg ik regelmatig te horen dat mensen echt blij zijn dat deze samenwerkingsverbanden nu bestaan. Soms kun je als subsector iets niet helemaal zelf oplossen, maar heeft een ander het probleem allang bij de hand gehad. Het gaat vooral om kennisverbreding.” Hij haalt als voorbeeld de automotive industrie aan, waar wordt gewerkt aan autonoom transport wat betekent dat er niet alleen meer kennis moet zijn over de auto maar ook over zijn interactie met de omgeving. Aansluiting tussen de roadmaps Automotive en ICT is onmisbaar. En zo ook buiten de sector, zoals met de topsectoren AgriFood en Tuinbouw en Uitgangsmaterialen. Ondanks grote overlap kennen onze topsectoren elkaar nog niet voldoende, stelt Van Roosmalen. “Er zijn veel ontwikkelingen waar van weerskanten geprofiteerd kan worden. Kijk alleen al naar de nodige ICT-oplossingen die nuttig zijn voor glastuinbouw.”

Ondernemerschap en lef

Binnen de roadmaps wordt al gewerkt aan technieken die nog niet bij het publiek bekend zijn maar wel potentie tonen. Quantumtechnologie bijvoorbeeld, dat rekenkracht enorm kan vergroten en waar QuTech bij TU Delft zich op richt. “Verschillende partijen hebben zich op de TU campus georganiseerd om het samen verder te brengen. Zij hadden elkaar zonder de topsector niet vanzelf gevonden.” Maar het draait niet alleen om techniek. Er wordt ook gekeken naar nieuwe samenwerkingsmodellen en alternatieve funding. Je weet nooit precies wat de ‘next big thing’ is, stelt Van Roosmalen. Het concept van de smartphone bestond al lang, maar het werd pas echt een groot succes toen ze bij abonnementen ‘weggegeven’ konden worden. Het is daarom zaak om ontwikkelingen breed uit te zetten en goed te kijken naar de concepten die maatschappelijk en economisch gezien werken. “Om daarvan te profiteren is ondernemerschap en lef nodig. De marktspelers moeten de juiste kansen zien en hun middelen durven inzetten.”