Innovatie ontstaat uit meer dan financiële prikkels

Als managing director van High Tech NL zou ik dit natuurlijk met applaus moeten beantwoorden. Maar waarom maak ik me dan toch zorgen?

High Tech NL behartigt de belangen van een industrie waarop Nederland trots mag zijn. De bank in kwestie heeft wat dat betreft echt gelijk. Onze positie op het gebied van technologische innovatie is sterk, ook mondiaal. Maar de horizon reikt in het beste geval tot de volgende jaarcijfers. De focus van financiers richt zich veelal op een termijn van twee à drie jaar. Dat staat haaks op de gemiddelde incubatietijd van een echt hightechproject. Het voorziet daarmee niet in een gefocuste (lees: veilige) atmosfeer die eigenlijk nodig is voor echte innovatie.

Terug naar de basis van het huidige succes van de Nederlandse hightech, aangevoerd door ranke OEM’s als ASML en NXP. Bedrijven die zijn ontstaat vanuit Philips. En waarom konden ze ontstaat? Eenvoudigweg omdat deze ‘ouder’ durfde te investeren in de toekomst op lange termijn. Een groot deel van de winsten werd geïnvesteerd in Research en Development van nieuwe producten. Zonder die zorg voor de langere termijn, had het er nu echt anders uitgezien.

Ik durf te stellen dat het huidige financiële ecosysteem voor hightechinnovaties niet die garanties biedt voor de lange termijn. En dat is een beangstigend beeld. Philips heeft altijd zijn verantwoordelijkheid gedragen. Maar waar blijft die nieuwe ‘ouder’ die voor de juiste atmosfeer gaat zorgen? Innovatie vergt tijd, geduld, focus op de inhoud en geen (financiële) onrust. Het huidige klimaat biedt dat niet. Financiering gaat in kleine beetjes. Gevolg: innovatie wordt telkens onderbroken, de koers bijgesteld of de ontwikkeling wordt zelfs stilgezet. Waarna een slimme buitenlandse investeerder in tweede of derde instantie met het idee verder gaat. Met alleen financiële prikkels houden we innovatie in
Nederland niet gaande. Integendeel.

De oplossing is helaas niet direct voorhanden. Maar als branchevereniging staan we voor de belangen van de
Nederlandse hightech. In woord en in daad. Het is dus onze plicht om de noodzaak te duiden: de Nederlandse hightech moet meer toekomstbestendig worden. Samenwerking is daarbij key, daar ligt de basis. Bovendien moeten we op zoek naar financieringsvormen die passen bij hightechinnovatie. Bijvoorbeeld een fonds, een kredietunie of een coöperatie.

Het is een voorbeeld van de speerpunten voor de lange termijn waarvoor ik me hard wil maken. Maar we staren ons niet blind op die verre stip aan de horizon. Ook op de korte termijn is grote winst te behalen. Bijvoorbeeld door toeleveranciers met strategie-gedreven OEM-ambitie te helpen die ambitie ook echt waar te maken. Door ze support te bieden op gebied van technology roadmap planning, business development, risicomanagement, juridische aspecten, marketing en sales Uitdagingen én kansen om de innovatie in Nederland op peil te houden. Dat zijn we verplicht aan de ouders van toen en aan de starters van nu.