Innovatie is open geworden

In de wereld van innovaties, en zeker die op medisch vlak, is Philips wereldwijd toonaangevend. Samenwerken met verschillende partijen is daarvoor een must. “In Nederland is een prachtig ecosysteem ontstaan. Innovatie is tegenwoordig open innovatie”, stelt Casper Garos, Senior Director External Partnerships bij Philips Healthcare. “In de zorg is Philips op alle terreinen actief: van preventie tot vroegdiagnostiek en van behandeling tot thuiszorg. Voor het ontwikkelen van nieuwe oplossingen wordt er nauw samengewerkt met universiteiten, instituten, ziekenhuizen en andere bedrijven. ”

Capaciteit

Als je innovatie succesvol wilt realiseren, moet de hele keten op orde zijn: onderzoek, productontwikkeling, fabricage, sales en service. Van een leverancier wordt daarom veel verwacht, vertelt Garos. “We vragen aan hen om al in een vroeg stadium actief mee te denken en ontwikkel- of productietaken zelf uit te voeren. Soms komen bedrijven zelf met een voorstel, soms gaan we samen een project aan binnen een internationaal publiek-privaat R&D-programma.”

En in sommige gevallen gaat de samenwerking nog iets verder. In het streven om pathologieonderzoek te digitaliseren ontwikkelde Philips samen met drie kleinere bedrijven een scanner, waarvan de productie in zijn geheel is overgelaten aan twee van hen. Garos: “Als een ander bedrijf de productie goed kan uitvoeren, geeft dat ons de ruimte om onze capaciteit te besteden aan nieuwe projecten. Een recent samenwerkingsgebied vormt ‘big data’, waarbij we onderzoeken hoe we grote hoeveelheden data kunnen combineren en inzetten om zo nieuwe vergaand gepersonaliseerde behandelingen mogelijk te maken.”

Competitief

Via grote, veelal Europese investeringsprogramma’s is de rol van de overheid in innovatiebevordering groot, vindt Garos, zeker voor het realiseren van doorbraakinnovaties. Dan gaat het om onderzoek waarvan de uitkomsten ongewis zijn en die daarom vaak een groot risico vormen voor het bedrijfsleven, maar die, indien ze lukken, enorme winst voor de samenleving opleveren. “Zo hebben we al heel wat succesvolle innovaties kunnen realiseren. Dat soort programma’s biedt bovendien mooie businesskansen voor het Nederlandse mkb in Europa. Er is met die samenwerking tussen overheid, kennisinstellingen en bedrijfsleven in Nederland een prachtig ecosysteem ontstaan. Om wereldwijd competitief te blijven, moeten we dus blijven investeren.”