Hightech oplossingen voor maatschappelijke problemen

Nederlandse hightech bedrijven behoren in hun marktsegment tot de wereldtop en onderscheiden zich door hun technologische excellentie. Deze producten worden geëxporteerd over de hele wereld en bieden sleuteloplossingen voor de huidige grote maatschappelijke uitdagingen. Denk aan uitdagingen op het gebied van mobiliteit (verbeteren van verkeersveiligheid), gezondheid (intelligente zorgsystemen), duurzaamheid (zuinige auto’s en trucks) en alternatieve energiebronnen (zonnecellen en elektrisch rijden).

Onder de slogan ‘Holland High Tech, Global Challenges, Smart Solutions’ zijn we als hightech topsector sinds 2011 aan de weg aan het timmeren. We laten nationaal en internationaal zien dat Nederland heel goed is in het vinden van slimme hightech oplossingen voor deze maatschappelijke problemen. Om de wereldwijde positie van de Nederlandse hightech sector verder te verbeteren werken we als topsector op drie thema’s samen om dit te realiseren: innovatie, human capital en internationalisering. Samenwerking hierbij tussen (mkb-)bedrijfsleven, overheid en kennisinstellingen is hierbij essentieel.

Innovatie

De topsector HTSM neemt bijna de helft van de totale private R&D-uitgaven van ons land voor zijn rekening. Om onderscheidend te blijven moet meer geïnvesteerd worden in publiek en privaat onderzoek. De topsector promoot daarom dat bedrijven en kennisinstellingen nog meer met elkaar samenwerken.

Human Capital

Net als andere sectoren in Nederland hebben we te maken met een toenemende schaarste aan talent, kennis en kunde. Voor veel hightech ondernemers levert dit knelpunten op voor verdere groei. Bedrijven hebben technici nodig, niet alleen op universitair niveau, maar ook op hbo- en mbo-niveau. Daarom investeren we ook in Centra voor Innovatief Vakmanschap (mbo) en Centers of Expertise (hbo). Dit zijn samenwerkingsverbanden tussen ondernemers, wetenschappers, docenten en studenten. Ook worden door diverse bedrijven techniekbeurzen ter beschikking gesteld aan getalenteerde bèta- en techniekstudenten op mbo-, hbo- en wo-niveau.

Internationalisering

Dat we in Nederland goed zijn in het higtech oplossingen voor maatschappelijke problemen, moeten we internationaal ook goed op de kaart zetten. We doen dit gezamenlijk onder het label Holland High Tech. Deze internationale profilering bevordert niet alleen onze export, maar trekt buitenlandse investeringen aan. Om dit gestructureerd aan te pakken heeft de topsector HTSM een internationaliseringsoffensief opgesteld. Hierin hebben we doellanden gedefinieerd. Belangrijke landen we ons op focussen zijn: Duitsland, Frankrijk, VS, China en Zuid-Korea. Dit zijn landen die veel potentie bieden voor de Nederlandse hightech sector. In deze landen organiseren we activiteiten en onderhouden we nauwe contacten met het ambassadenetwerk. Zo hebben we ons als Holland High Tech prominent kunnen presenteren op belangrijke beurzen zoals de Hannover Messe in Duitsland, de JEC in Frankrijk de Semicon in Taiwan.