Fundamenteel onderzoek blijft hard nodig

Er is heel wat gebeurd sinds natuurkundige Richard Feynman in 1959 het ontstaan van de nanotechnologie voorspelde. Wilfred van der Wiel, hoogleraar Nanoelectronics aan de Universiteit Twente, geeft een korte stand van zaken.

“Op sommige terreinen is nanotechnologie nu echt in het stadium van reële, serieuze toepassingen”, zegt Van der Wiel. “Naast zaken als waterafstotende coatings en anti-refl ectielagen volgen nu bijvoorbeeld medische toepassingen, zoals behandelingen van kanker die tumoren veel gerichter te lijf gaan.”

Bottom-up

De ontwikkeling van nieuwe elektronica, zijn eigen vakgebied, zal bovendien veranderen. “Daar gaan we mogelijk ‘bottom-up’ werken: niet meer van groot naar steeds kleiner, maar complexe systemen opbouwen uit atomaire en moleculaire bouwstenen. Een andere revolutie schuilt in de kwantumcomputer, die sommige taken veel e ciënter zal kunnen uitvoeren door gebruik te maken van de kwantummechanica.”

Veel aandacht is er voor de risico’s. “Ik denk dat we dat geleerd hebben van het onderzoek naar genetische manipulatie. Wetenschappers moeten niet arrogant zijn, maar open staan voor kritiek en vragen uit de maatschappij.”

Zoals beoogd met het overheidsbeleid, wordt veel nano-onderzoek medegefi nancierd door het bedrijfsleven. “We zitten vaak met bedrijven aan tafel. Fundamenteel onderzoek, nu vaak gefinancierd door Europese geldstromen, blijft hard nodig. Dat voedt het meer toepassingsgerichte werk.”