Industrie 4.0 vraagt om slimme ICT en clustering van activiteiten

“Omdat veel nieuwe technologieën inmiddels volwassen zijn geworden, zoals de opkomst van de Smart Phone, Big Data, Cloud en Internet of Things – betere en goedkopere sensor technologieën -, is en wordt Industrie 4.0 terecht gezien als de vierde industriële revolutie. Door producten, machines, en mensen met elkaar te verbinden middels een CPS, zogeheten Cyber Physical Systems, ofwel de Cloud, wordt alles slim gemaakt. Denk aan Smart Products, Smart Services, Smart Grid, Smart Factory, Smart Mobility, Smart Logistics. Het verticale voortbrengingsproces wordt niet alleen korter, maar ook de horizontale integratie met aanpalende bedrijfskolommen wordt voor de fabrikant gemakkelijker en meer toegankelijk gemaakt.

Dit leidt onherroepelijk tot nieuwe businessmodellen. Voor de een is het een serieuze bedreiging, voor de ander een hele grote kans. Aan een CEO de taak te bedenken wat dit nu precies voor zijn bedrijf betekent. Duidelijk is dat klanten steeds vaker eisen dat de aangeboden producten en diensten beter aansluiten bij hun individuele wensen en dat zij ook veel sneller beschikbaar komen. Dit vereist een flexibele inzetbaarheid van alle productiemiddelen – Mens, Machine en Informatie – gedurende het totale voortbrengingsproces van grondstof tot eindproduct. Maar hoe verenig je nu de eisen van steeds korter wordende marktintroducties met de toenemende complexiteit van systemen? Hoe krijg je kleinere series dan ook nog winstgevend? Het antwoord ligt besloten in hoge kwaliteit ICT, die goed te onderhouden, schaalbaar en robuust is.

Industrie 4.0 vereist bijna 100 procent ICT-competenties van zeer uiteenlopende aard. Embedded Software, High Level Control Systems, Cloud Solutions, Security Solutions, Big & Smart Data, Man vs Machine interactie zijn slechts voorbeelden. Door de toegenomen complexiteit en hoeveelheid zijn al deze competenties niet meer bij één partij te vinden, zelfs niet bij de grote bedrijven. Clustering van meerdere partijen is nodig, zoals in het High Tech Software Cluster. Inmiddels bestaat het Software Cluster uit 34 leden en is het in staat om deze complexe Industrie 4.0 projecten van A tot Z succesvol te realiseren. Het motto van dit cluster is ‘first time right engineering’, wat is te realiseren door een bewezen en robuuste mix van onder andere MDA (Model Driven Architecture), eigen ontwikkelde DSL’s (Domain Specific Language), code generatie, continue testen, visualisatie en simulatie software. Op deze manier ontwikkelt Festa Solutions grote complexe maatwerksystemen, zoals een High Level Control System, met gebruik van de robuuste ontwikkelstraat Festa Engine en Festa SAAS. Deze werkwijze heeft bewezen vier keer productiever ontwikkelen dan de huidige industriestandaard met een hogere kwaliteit en korte doorlooptijden.”