De Nederlandse maakindustrie is specialistisch en innovatief

In navolging van landen als Rusland, China en Frankrijk is Nederland dit keer ons partnerland. Dat betekent dat jullie land haar innovaties op prominente plekken laat zien, zoals in het landenpaviljoen.

“Samenwerkingen zullen verder worden ontwikkeld de komende jaren. Bedrijven werken steeds meer grensoverschrijdend. Industrie is terug en blijft groeien.”

Evenals de afgelopen jaren kregen we vele aanmeldingen van landen die partnerland wilden worden. Nadat we eerder al naar verder gelegen landen als de BRIC-landen hebben gekeken, wilden we het dit keer dichter bij huis zoeken. Het is belangrijk om te laten zien dat de verbondenheid van landen als Duitsland en Nederland groot is en dat er hier ook veel hightech innovaties plaatsvinden. Deze verbondenheid is belangrijk voor de EU en haar competitieve plek in de wereld. De Hightech-markt is een wereldwijde markt, waardoor landen erg gericht zijn op export. Inzoomend op Nederland en Duitsland is er een grote bereidheid om samen te werken, maar tegelijkertijd verschilt de behoefte van de twee landen. Dat ze complementair zijn, creëert interessante mogelijkheden.”

Wereldwijd bekend
Innovatie is cruciaal binnen de hightech- industrie en daarom ook een belangrijk onderdeel van de Messe. Wat is er nieuw? Wat kan ons voordelen op investeringen geven? Het zijn vragen die Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen met nieuwe oplossingen beantwoorden. Nederlands design is wereldwijd bekend, evenals de mogelijkheden die Nederland biedt voor R&D. Het midden- en kleinbedrijf is erg gespecialiseerd. Het totaal aan onderwerpen is te omvangrijk om op te sommen, maar er is een duidelijke trend van toenemende data-uitwisseling in materialen en machines, die zorgt voor flexibilisering van het werk van engineers. En de focus op slimmere manieren om met steeds schaarser wordende grondstof en om te gaan, is uiteraard nodig om de wereld te blijven voorzien in haar vraag. Zoals bij energieproductie en milieukwesties. Nederland heeft veel belangrijke input geleverd aan de Duitse ‘Energiewende’, de nieuwe duurzame benadering van energie in ons land. Dit omvangrijke plan vraagt om intelligente systemen voor integrale verandering.

De nieuwe economie
Hoe de toekomst eruit ziet? Samenwerkingen zullen verder worden ontwikkeld de komende jaren. Bedrijven werken steeds meer grensoverschrijdend. Industrie is terug en blijft groeien. Zo’n 15 jaar geleden was er serieuze twijfel over de toekomst van de maakindustrie, maar met de integratie die plaatsvindt, is ze juist een belangrijke aanjager bij het vormen van de nieuwe economie. Een economie waarin Nederland en Duitsland hun koppositie in de hightech sector moeten handhaven. Om dat te kunnen doen, moeten we informatie blijven delen. Zowel digitaal als persoonlijk.