Bouwen aan de toekomst

Volgens Wim Boomkamp, voorzitter van het college van bestuur van Saxion, zal de vraag naar hoogopgeleid technisch personeel onverminderd hoog blijven. Boomkamp: “Twente is een hightech regio en met dit project, voortgekomen uit ons expertisecentrum Tech Your Future, werken we aan de doelstelling om in 2020 wetenschap en techniek volledig geïntegreerd te hebben in het basisonderwijs. In de LEGO studio leren kinderen plannen, ontwerpen, samenwerken en bouwen. Het is dé manier om techniek naar de voorgrond te brengen.”

Investeren in het basisonderwijs

“We organiseerden jaarlijks de The First Lego League, een ontwerpwedstrijd voor kinderen uit het basisonderwijs. De impact die je met deze studio hebt is veel groter dan een jaarlijks terugkerend evenement. De hypothese is dat we op deze manier meer kinderen in het voortgezet onderwijs kiezen voor techniek en doorstromen richting een technische vervolgopleiding. Met wetenschappelijk onderzoek willen we ook het bewijs leveren dat het echt effect heeft. Het is onze visie dat je je niet alleen moet richten op werving van studenten voor techniekopleidingen. Nog veel belangrijker is om eerder te investeren, in jonge basisschoolkinderen. Dit zal niet gelijk zichtbaar zijn en het vergt een visie op de lange termijn, maar landelijk zien we dat het aantal studenten dat een technische opleiding volgt de jaren gestegen is van achttien naar 22 procent. Bij ons is dat zelfs 32%. Dat is een goed teken.”