Alle specialismen betrokken bij waardecreatie en sneller ontwikkeltraject

De fysieke en digitale wereld zo samenbrengen, dat een ontwikkelproces versnelt, en dat gebruikers uiteindelijk een totaalbeleving krijgen van een product en merk. Het klinkt eenvoudiger dan het is. Pezy Group richt zich sinds 2007 op ketensamenwerking binnen innovatie en hielp onlangs met succes de nieuwe beveiligingsoplossing van Clay naar de markt te brengen.

Pezy Group bestaat uit 7 bedrijven, waaronder ontwerpbureau We Are Perspective en ontwikkelspecialist Pezy Product Innovation. De groep opereert als een familie, die elkaars expertise aanvult en versterkt, waardoor ze innovatie versnelt voor klanten. Dat kan door een goede vertrouwensband, stelt Arno Wolters, lid van het management van de groep. “Om te versnellen moet je kennis durven delen en open staan voor de kennis van anderen. Dat klinkt eenvoudig, maar ontwerpers, engineers en andere specialisten komen uit verschillende culturen, die je bij elkaar moet brengen. Die leercurve hebben wij doorlopen.” Maar niet alleen de bedrijven onderling dienen open te staan voor elkaars inzichten. Ook de opdrachtgever moet volgens Wolters hierin mee. Gelijkwaardigheid is belangrijk om ambities te behalen.

Gaps voorkomen
Kenmerkend voor Pezy Group is de frontload projectaanpak. Daarbij wordt er bij de start van het project door diverse specialisten gekeken naar alle aspecten van het te ontwikkelen product. Risico’s, eisen en wensen, worden in het kader van het ontwikkelbudget beoordeeld en er wordt bepaald welke specialismen nodig zijn om het product succesvol te ontwikkelen. Een goed praktijkvoorbeeld hiervan is de versnelde marktintroductie van Clay, een nieuw merk met een nieuwe productpropositie in de beveiligingsmarkt: een wireless locking-systeem voor het mkb en particulieren. Vanaf de start is gekeken naar wat en hoe alle aspecten van dit connected product het beste ontwikkeld konden worden. Om te zorgen dat het ontwerp in verdere fases niet tot problemen zou leiden, werd de spuitgieter bijvoorbeeld vroeg in het proces betrokken. Wolters: “Onze experts zijn goed op elkaar ingespeeld waardoor je gezamenlijk een efficiënt traject kan doorlopen waarbij in een vroeg stadium de ontwikkelrisico’s afgebouwd kunnen worden”

Waardecreatie
Samenwerking met Clay vroeg ook om een aanpassing in de werkwijze binnen Pezy Group. Clay is gewend processen in korte fases op te delen, wat overzichtelijk is, maar conflicteert met het creatieve proces. “Daarin wil je de kans krijgen te onderzoeken. Dat moet je tijd geven”, zegt Wolters. Clay wilde echter graag vasthouden aan de kleine stappen, waarop Wolters en de andere betrokkenen een oplossing bedachten. Zij stelden exploratie sessies in waarbij de klant zelf actief aanwezig was. “Door het directe contact konden we veranderingen direct toetsen keuzes maken en de nodige snelheid opbouwen; we kunnen zo snel anticiperen op wijzigingen in de projectscope. De rol van de klant is erg belangrijk voor de snelheid. De meeste winst in doorlooptijd van innovatieprojecten zit voornamelijk in het snel en goed kunnen schakelen tussen de klant en de verschillende benodigde expertises.” Cruciaal voor het succes van Clay is ook dat Pezy Group de verbindingen kan make nodig voor ‘connected product design’. Van het fysieke product, het modem en de apps tot de verpakking sluiten alle ontwerpen op elkaar aan. “De gebruiker moet het als één geheel ervaren”, legt Wolters uit. Het voordeel van de aanpak van Pezy Group is dan ook niet alleen ontwikkeling versnellen, maar ook waardecreatie. Wolters: “Dat kan alleen als je strategie en executie samenbrengt.”