ICT-oplossingen

Samen zoeken naar slimme ICT-oplossingen

De mensheid heeft op technologisch gebied een lange weg afgelegd. Tussen het stenentijdperk tot het huidige robottijdperk zitten duizenden producten die ons thans in staat stelle n te leven op de wijze waar we aan gewend zijn geraakt. Aangezien het een doorlopend proces is, kan reeds nu met een grote mate van zekerheid gezegd worden dat ook in de volgende eeuw,

Wat wij nu als top innovatieve technologieën  en technieken ervaren, achterhaald zal zijn. In het traject daar naar toe ontwikkelt men tal van slimme ICT oplossingen die ons leven helpen te veraangenamen. In dit artikel neem ik tien van deze oplossingen voor je onder de loep, zodat je een beeld hebt over de invloed dat ze hebben op je dagelijkse bezigheden.

Wanneer is er sprake van een slimme ICT oplossing

Van een slimme ICT oplossing is er sprake wanneer met behulp van ICT allerhande noodzakelijke en  niet noodzakelijke activiteiten worden:

– afgestemd op elkaar;

– vereenvoudigd;

– verduurzaamd;

– beveiligd; en

– verder ontwikkelt.

Deze activiteiten vinden veelal over een geautomatiseerd ( intern / extern ) netwerk plaats, waarbij onder andere applicaties, algoritmen  en computer programma’s worden ingezet. Behalve in het geval van  een storing of een cyberaanval merk je als eind gebruiker niet veel van de processen die zich op de achtergrond afspelen. Het enige dat je ervaart is het gemak en soepelheid waarmee doorgaans tijdrovende activiteiten, verlopen.

Zes gangbare slimme ICT oplossingen

  1. Telecommunicatie sector: de eerste sector waarin ICT op een slimme manier toepasbaar is, is natuurlijk de telecommunicatiesector zelf. Er bestaat in de moderne wereld haast niemand meer die nog gebruikt maakt van een vaste telefoon lijn om gesprekken te voeren of slechts aangewezen is op een personal computer om te internetten. Het contact hebben met je netwerk is thans 1 x 24 uur mogelijk in zowel beeld als geluid;
  2. Gezondheidssector: met de recente uitbrak van de Corona virusinfectie wordt wereldwijd gedemonstreerd hoe ICT de gezondheidszorg heeft veranderd. Behalve dat data over slachtoffers vrijwel gelijk aanwezig zijn, kunnen door deze technologie ook analyses en prognoses gemaakt worden over het verloop van de ziekte, terwijl biotechnologen gelijktijdig kunnen inspelen op de nieuwe feiten die aan het licht komen. De dataverwerking van patiënten die in quarantaine geplaatst zijn, verloopt ook sneller;
  3. Onderwijs: ICT heeft het volgen van afstandsonderwijs een boost gegeven. Hierdoor is het ook voor personen die te ver van de instelling van hun keuze wonen mogelijk om de door hen gewenste opleiding te volgen. Door de verschillende VoIP mogelijkheden is het zelfs mogelijk om vanaf een afstand presentaties of colleges te volgen
  4. Transport en logistiek: door het koppelen van verschillende modaliteiten kan er met behulp van verschillende ICT toepassingen voor de vervoersmogelijkheid gekozen worden waarmee een bestelling het snelst van de ene naar de andere plek vervoerd kan worden. Ook kunnen webwinkeleigenaren de logistieke kant van hun onderneming aan een e-fulfilment bedrijf overlaten. Dit bedrijf handelt de online geplaatste bestellingen af en stelt daarbij de webshophouder in de gelegenheid om de verrichtingen online te volgen;
  5. Overheid: Ook de overheid maakt al jaren gebruik van de aanwezige slimme ICT toepassingen. Data van diverse ministeries zijn al jaren geautomatiseerd en onderling toegankelijk. Daarnaast kunnen belastingaangiften online gedaan worden terwijl het maken van een afspraak met één van de diensten ook via het internet kan geschieden. Diverse  overheidsinstanties hebben in tussen ook sociale netwerk profielen teneinde de interactie met de burgers , te vergemakkelijken;
  6. Nationale veiligheid en defensie: dat de ontwikkeling van nieuwe wapens niet stilstaat, is bekend. Deze wapens vormen  in tijden van oorlog een wezenlijk gevaar voor de soldaten. De enige manier om in een dergelijke situatie te kunnen overleven is behalve door het hebben van een goed strategisch plan ook met behulp van wapens die een adequaat antwoord op de aanval van de tegenstander kunnen geven. Het is begrijpelijk dat slimme ICT toepassingen, zoals het ontwikkelen van drones en  robots, dan geen overbodige luxe zijn.

Behalve bovenstaande zes sectoren heb je onder andere nog GPS systemen voor personen, dieren en voertuigen, alsmede energiemeters die ons leven dankzij de integratie met de techniek,een stukje veiliger en aangenamer hebben gemaakt.

Zoals je merkt past men in elke sector slimme ICT technieken toe. Vanwege het feit dat er elke dag andere toepassingsmogelijkheden en uitvindingen worden gedaan, mag je er gerust van uitgaan dat  jou achter achterkleinkinderen je nieuwste IPhone een raar voorwerp zullen vinden omdat elkaar telefoneren dán, voor goed tot het verleden is gaan behoren.

1) https://www.ictmagazine.nl/nieuwe-drones-en-slimme-wapens-voor-de-landmacht/