Groot worden maar klein blijven

Als je klein bent, kun je adequater reageren op snelle ontwikkelingen en innovatief zijn.  Vaak is het zo dat grote organisaties log zijn en veel minder snel kunnen acteren, echter door focus teams te creëren kan men het klein zijn simuleren en nog razendsnel ontwikkelingen doorvoeren en uitwerken.

Grote organisaties en bedrijven zijn log, niet flexibel, traag, hebben veel legacy en besteden daar ook veel energie aan. Zij raken achter, worden voorbijgestreefd en komen door hun omvang in de problemen. Uit onderzoek blijkt dat grote bedrijven weliswaar goede omzet- en winstcijfers hebben, maar dat hun Return On Assets flink is gedaald: in de VS van 4,1 procent in 1965 tot 0,36 procent in 2019. Dat betekent dat die bedrijven steeds minder efficiënt worden in het exploiteren van hun kapitaal.

Decentralisatie

Veel bedrijven komen daarom terug van het streven om groot te zijn. Philips-topman Van Houten zei laatst dat Philips te traag is geworden en te centraal wordt aangestuurd. Hij wil naar een systeem van ondernemende bedrijven die slim samenwerken. Ook bij de overheid zie je deze beweging, waarbij taken worden overgeheveld naar gemeenten. Met name in de zorg is decentralisatie onvermijdelijk. Het uitgangspunt is nu om zorg dicht bij de burger te organiseren, dus met naasten en buren.

Ook in de banken wereld zijn de jongens alleen maar groter geworden. Het financiële palet is erg gegroeid, wat heeft geleid tot schaalvergroting. Maar op een gegeven moment wordt je als bedrijf te complex en te ‘zwaar’. Je ziet dat bij banken, bij de politie, bij woningcorporaties… Ik geloof sterk in de kracht van decentralisatie: concentreren op waar je goed in bent, en de rest er uit gooien.

Gestandaardiseerd

Doordat grote bedrijven en organisaties taken afstoten, ontstaan kleine bedrijfjes die uit grote bedrijven voortkomen. Die ontwikkeling is mogelijk omdat veel zaken in de wereld tegenwoordig zijn gestandaardiseerd. Vroeger zag je overal mainframe computers en was iedereen bezig om zelf systemen te bouwen in uiteenlopende computertalen. Er was bijvoorbeeld nog geen bancaire software. Dat kwam later pas. Door standaardisering ontstaat een markt voor ICT-producten. Nu schrijft bijna niemand meer eigen software, je kunt voor van alles gebruiksvriendelijke softwarepakketten en services kopen.

ICT hoeft dus geen belemmering te zijn bij decentralisatie. Grote bedrijven kunnen in dit proces wel problemen tegenkomen, maar zij kunnen zich daarin laten adviseren door gespecialiseerde kleine bedrijven. Een vergelijking met een groot schip dat een haven binnenvaart: Daar komen kleine bootjes omheen om het schip de haven in te loodsen. Zoiets zie je nu gebeuren bij sommige grote bedrijven, die bijvoorbeeld een campus om zich heen aanleggen voor kleine bedrijven. Denk aan de Eindhoven Hightech Campus, het perfecte voorbeeld. Hier voorziet men veel kansen voor kleine, flexibele en innovatieve ondernemers.