De goede match van cloud computing en big data

Over de definitie van cloud computing is menig discussie gevoerd. Gregor Petri, Research Director bij Gartner, houdt het op een stijl van computing waarbij ICT-gebaseerde diensten als service worden geleverd en waarbij de schaalbaarheid en elasticiteit belangrijke eigenschappen zijn. En die opzet brengt voordelen met zich mee. “Je hoeft zelf niet te investeren in de hardware die er voor nodig is en hoeft ook niet meer zelf overal verstand van te hebben”, noemt Petri. “De cloud-leverancier neemt de zorg voor ICT uit handen, zodat het bedrijf zich op zijn core business kan richten.” Voorbeelden van cloudtoepassingen zijn behalve virtuele werkplekken en e-mailtoepassingen allerlei zakelijke diensten, zoals de expense-afhandeling. “Uitbesteding bestaat al langer,maar door de hoge mate van connectiviteit die de cloud met zich mee brengt, is het nu ook mogelijk om snel omlopende business processen uit te besteden. Hierdoor kunnen bedrijven veel fijnmaziger beslissen wat ze zelf doen en wat ze als clouddienst afnemen.” De Research Director merkt wel dat er nog huiverigheid in de markt is om een externe of publieke cloud te gebruiken. Met name door zorgen over privacy en veiligheid. “Je ziet dat bedrijven vaak intern met een private cloud willen beginnen. Maar voor die beveiliging is veel specialistische kennis nodig.Voor cloud-providers is dat core business.”

Snel opschalen

Voor wie is cloud computing eigenlijk geschikt? Binnen het brede veld blijken enkele gebruikersgroepen extra op te vallen.Zo zijn er de digital startups die zonder cloud computing niet hadden kunnen bestaan. “Denk aan vergelijkingssites, social networks en online videodiensten”, zegt Petri. “De cloud is hun fabriek. De hele dienstverlening is erop gebouwd. En ze kunnen bij groei snel en zonder grote investeringen opschalen.” Een andere groep zijn kleine bedrijven die geen specifieke ICT-kennis hebben of willen hebben. En tegelijkertijd ziet Petri ook toepassingen bij grote bedrijven waar beslissingen over veel schijven gaan en er grote behoefte is aan snelheid. “Dankzij cloud computing kan de time to market korter worden. Je kunt sneller inzien of iets werkt of niet en je kunt beter samenwerken met andere partijen in de keten door gebruik te maken van een gezamenlijk, overkoepelend systeem. De elasticiteit zorgt er daarbij voor dat je pieken rond bijvoorbeeld feestdagen eenvoudig op kunt vangen.”

Big data

De opkomst van cloud computing heeft het pad geëffend voor een andere ICT-trend: big data. Zoals de naam doet vermoeden gaat het hier om informatie in grote volumes, met een grote variëteit die snel verandert. De data wordt daarbij op een kosteneffectieve en innovatieve manier verwerkt, zodat gebruikers tot betere inzichten komen en betere beslissingen kunnen nemen. “Vergelijk het met wat navigatiesystemen in de auto doen”, geeft Petri als voorbeeld. “Je kunt een betere route bepalen op basis van de informatie uit één auto of op basis van de informatie uit zoveel mogelijk auto’s op de weg.” In het zakelijke domein zit vaak informatie uit de gehele keten verwerkt in toepassingen. Zoekmachines stonden aan de basis van big data. Met slimme algoritmes worden enorme hoeveelheden data geanalyseerd. Petri: “Aan big data an sich heb je niet zoveel. Het gaat met name om het vinden van verbanden. De techniek biedt de helpende hand. Hoe meer data je verwerkt, hoe beter het inzicht zal zijn.”