Bewapen je tegen cybercrime

Wat houdt cybercrime precies in?

“Cybercrime is een breed begrip. Het kan vrij onschuldig zijn, zoals het plaatsen van een tweet over een eventuele bedrijfsovername. Opeens gaat die overname niet meer door omdat een groot aantal mensen dit gelezen heeft. Maar onder cybercrime verstaan we ook werknemers die strategische bedrijfsinformatie lekken of per ongeluk naar de verkeerde persoon sturen. In het ergste geval worden organisaties de dupe van grote spionagegevallen, waarbij er via het web zeer gevoelige bedrijfsinformatie wordt gestolen. Met het toenemende gebruik van ICT moeten we daarom alerter worden en goed beseffen welke risico’s we lopen. Want nog steeds blijkt dat één op de tien bedrijven wordt geconfronteerd met internetcriminaliteit.”

Wat zijn de gevaren en gevolgen?

“Via internetaanvallen kunnen hackers sjoemelen met bedrijfsinformatie, zoals de aandeelwaarde van een organisatie. Criminelen kunnen ook software installeren, waardoor ze controle krijgen over computers van anderen. Op deze manier kunnen zij bijvoorbeeld webwinkels manipuleren door de omzet de laten exploderen. Dit kan tot grote schade leiden. Helaas zien we dat nog veel bedrijven weinig maatregelen hebben getroffen in hun ICT-security. Die onwetendheid is hen overigens niet kwalijk te nemen, omdat cybercrime een vrij nieuwe vorm van misdaad is. Daarom is het van groot belang dat er nu actie wordt ondernomen.”

Wat kan een bedrijf doen om dit (preventief) tegen te gaan?

“Het begint met het creëren van een groter bewustzijn. Vanuit een bedrijf moet men goed weten wat kwaadwillende personen voor schade aan kunnen richten. Daar zouden zij jaarlijks onderzoek naar moeten laten doen. Hoffmann Bedrijfsrecherche voert, in opdracht van bedrijven, een zogenaamde Cybercrime-scan uit. Daarbij proberen wij de virtuele dienstverlening van een organisatie te verstoren of via het web bedrijfsgeheimen te bemachtigen. Hiermee testen wij de bestaande ICT-security. In acht van de tien ondernemingen blijkt vervolgens iets mis te zijn. Door de die kwetsbaarheden bloot te leggen, kunnen organisaties zich in de toekomst beter wapenen tegen internetcriminaliteit.”