Creatie van een nepster

Het VLT Laser Guide Project valt onder het Ground Based Astronomy Pro- gramma en behelst kort gezegd installaties voor zeer grote telescopen. Het project is vorig jaar opgeleverd. TNO ontwikkelde een technologie die uiteindelijk, zo meldt Jorrit van Wakeren van TNO, de kwaliteit van de astronomische waarnemingen moet verbeteren. “Het zicht door een telescoop raakt […]

Visies op ruimtevaart

Ger Nieuwpoort Directeur Netherlands Space Office Directeur van het Netherlands Space Office (NSO) Ger Nieuwpoort geeft zijn visie op ruimtevaart, wat het ons brengt en waarom innoveren zo belangrijk blijft. “Het NSO is de ruimtevaartorganisatie van de Nederlandse overheid. In opdracht van een aantal ministeries, waaronder het ministerie van Economische Zaken, ontwikkelt het NSO het […]

Straaljagers verdienen zichzelf terug

Michiel van der Maat is voorzitter van het NIFARP (de belangenvereniging van bedrijven voor de vervanging van de F16) en vice president Defense programs bij Fokker, hij vertelt meer over dit traject en het vervolg. “Defensie heeft inmiddels al twee F-35’s aangekocht. De eerste komt pas in 2019 naar Nederland, momenteel maken ze testvluchten in […]

Goed in technologie

Lucht- en ruimtevaart Ook in de luchtvaart bekleedt Nederland een toppositie als het gaat om technologie. Frank Jansen is directeur van de Netherlands Aerospace Group (NAG) en hij vertelt er meer over. “Luchtvaart is belangrijk voor Nederland. Niet zozeer vanwege de bouw van vliegtuigen, maar wel vanwege de technologie waarbij ons land tot de top behoort.” […]

Luchtvaart heeft regelgeving nodig voor innovatie

Als commercieel financieel directeur van vliegtuigonderhoudsbedrijf Nayak is hij een vurig bepleiter van meer innovatie en samenwerking. Het grootste wapenfeit van het van origine Duitse Nayak is het contract dat met vliegtuigbouwer Boeing is afgesloten. “Boeing biedt als eerste in de sector een leasecontract aan voor de Boeing 787 Dreamliner”, vertelt Morcus. “Dus een vast […]

Ruimte-instrument TROPOMI brengt klimaatmonitoring naar nieuwe hoogte

Het zal tenminste zeven jaar lang de samenstelling meten van onze troposfeer, de onderste laag van de dampkring. “Tropomi zal vanuit de ruimte waardevolle data terugsturen over de samenstelling van onze atmosfeer,” vertelt Frank Meiboom van Airbus Defence and Space Netherlands, hoofdaannemer en bouwer van Tropomi. “Met samenwerking van eigen bodem en financiering door de […]