Jacob Boelens

Jakob Boelens, CEO van MaxGrip:

"Door continu monitoren en continu verbeteren kun je installaties naar een nog hoger niveau brengen"

 

Hoe gaat dat monitoren in zijn werk?

“Door het functioneren van een installatie te volgen, te monitoren, verzamel je data over de werking van een installatie. Die data, gecombineerd met al aanwezige kennis over bijvoorbeeld downtime, faalgedrag en eerdere storingen, kun je vervolgens analyseren om zo uiteindelijk het benodigde onderhoud onderhoud te voorspellen en dat ook te combineren met de productieplanning.”

Waarom is voorspellend onderhoud belangrijk?

“Doordat je nu van tevoren weet dat er binnenkort onderhoud nodig is, kun je dat onderhoud plannen op het moment dat het ook productietechnisch gezien zo goed mogelijk uitkomt. Je voorkomt dus niet alleen storingen maar optimaliseert ook je productie.”

Wat is er nodig voor het monitoren van een installatie of installatieonderdeel?

“Het monitoren gebeurt door middel van sensoren die in of bij de installatie of het installatieonderdeel zijn aangebracht. Die sensoren registreren voortdurend wat er gebeurt. Ze kunnen bijvoorbeeld temperaturen, trillingen, energieverbruik of druk registreren en zelfs hele kleine afwijkingen van de gestelde norm constateren. Al die verschillende data versturen de sensoren vervolgens via internet naar een locatie waar de data kan worden geanalyseerd.”

Kunt u een praktijkvoorbeeld geven van dat monitoren en analyseren?

“Een prachtig voorbeeld, dat je vaak zelfs live kunt meemaken tijdens tv-uitzendingen, is hoe teams nu werken in de Formule 1. Tijdens trials en races verzamelen en versturen sensoren die in de wagens zijn gemonteerd continu informatie. Die informatie wordt geanalyseerd door de technici die vervolgens op basis van die informatie advies geven aan de coureur wat te doen of wat juist niet te doen en wanneer bijvoorbeeld het beste de pit stop ingepland kan worden. Dat alles bij elkaar, het monitoren, analyseren en op basis van die informatie actie ondernemen, wordt ook wel Asset Performance Management genoemd. Het gaat meer en meer over het managen, het beheren, van de totale productie. In dit geval dus om het optimaal laten functioneren van een Formule 1 wagen."

Maakt Asset Performance Management andere technieken overbodig?

“Als je doelt op RCM, Reliability Centered Maintenance en RCA, Root Cause Analysis, dan is het antwoord nee. Dat zijn technieken die in de luchtvaartindustrie zijn ontwikkeld en die nu breed in de industrie worden toegepast en bewezen effectief zijn. Het is niet voor niets dat vliegen zo veilig is. Wat wij met MaxGrip doen, is het combineren van die bewezen effectieve technieken met de mogelijkheden die Industry 4.0 biedt. Door continu monitoren en continu verbeteren kun je installaties naar een nog hoger niveau brengen. Wij noemen de combinatie van die bewezen en nieuwe methodieken APM 4.0.”

Voor welke bedrijven is predictive maintenance belangrijk?

“Daarbij kun je denken aan grote industriële bedrijven zoals chemiebedrijven, raffinaderijen, de voedingsindustrie, maar ook organisaties die infrastructuur als wegen, netwerken en gebouwen beheren; eigenlijk alle bedrijven die grote installaties hebben of beheren en waar falen leidt tot onveilige situaties en grote schade. Maar voorspellend onderhoud is ook geschikt voor productiebedrijven in het MKB. Het is echt een 4.0 revolutie. Apparaten worden veel intelligenter. En al met een relatief kleine investering kun je grote resultaten behalen op het gebied van productieverhoging en kostendaling. ”

Gaat het alleen om de financiële winst?

“Dat is natuurlijk belangrijk maar het gaat om veel meer. Tegenwoordig hebben wij met z’n allen veel meer oog voor veiligheid en milieu. En als je installaties beter beheert en dus ook beter beheerst, kun je ook onveilige situaties en milieuschade voorkomen. In de chemische industrie kan een storing leiden tot lekkage, uitstoot, een milieuramp, of andere grote ongewenste en zelfs onacceptabele gevolgen. Dat wil je en dat kun je voorkomen door beter beheer.”

Hoe zet je als bedrijf de eerste stap?

“Kijk naar al je productieprocessen en naar de installaties die daarvoor nodig zijn. Welke installatie is het belangrijkst? Waar ontstaan de meeste storingen? Wat veroorzaakt de grootste downtime derving? Vervolgens bepaal je welk onderdeel van die installatie het meest kritiek is. Dat onderdeel is bij uitstek geschikt om met behulp van sensoren te monitoren.”

En wat dan?

“Dan is het een kwestie van het combineren van de kennis van de processen, het onderhoud en de data van de sensoren om slimme analyses uit te voeren zodat je onderhoud kunt voorspellen. Maar vooral ook om met die data verbeteringen uit te voeren. Want dat is het mooie van het geheel. Je kunt dankzij alle verzamelde informatie verbeteringen uitvoeren en de installatie optimaliseren zodat je op termijn nog minder onderhoud nodig hebt en zo de productie kan verhogen."

Wat zijn de drie grootste valkuilen?

“Dat je het niet integreert in je primaire transactionele proces. Je moet geen nieuw systeem naast je primaire proces ontwikkelen. Je moet het echt integreren. Een andere veel gemaakte fout is dat je dingen doet omdat het kan. Dat je maximaal gebruik wilt maken van nieuwe technologieën is heel logisch. Maar op die manier maak je het veel te groot. Kies voor de meest kritieke processen en installatiedelen. Valkuil drie is dat je het veranderproces voor de medewerkers onderschat. Het is een heel andere manier van werken en mensen moeten vertrouwen opbouwen in nieuwe technieken. Als ze dat vertrouwen niet hebben, gaan ze er ook niet mee werken. En als ik nog een vierde valkuil mag noemen, dan is dat het allemaal zelf doen. De meeste bedrijven hebben daar de kennis en de tijd niet voor. Mijn advies: schakel een expert in.

Is dat niet enorm kostbaar?

“Zeker niet. Het is naar mijn idee veel kostbaarder om zelf aan de gang te gaan en dan niet het optimale resultaat behalen. Als je een wat oudere installatie hebt, waarbij nog geen gebruik is gemaakt van de mogelijkheden die Industry 4.0 biedt, is het opzetten van Asset Performance Management ook met behulp van een adviseur altijd lonend. Bovendien zal een goede adviseur de kosten niet alleen voor je terugverdienen maar zich ook op termijn overbodig maken. Want een echt goede adviseur zorgt dat de mensen binnen je organisatie zodanig worden opgeleid dat ze het zelf kunnen. Ook dat is continu verbeteren. Je maakt niet alleen je installatie smart. Je maakt ook de hele organisatie slimmer.”

Meer weten?

Benieuwd naar de APM volwassenheid van uw organisatie? Doe de test en ontdek of u klaar bent voor nieuwe innovaties.