Frank Hermans

Frank Hermans, directeur MindLabs

“MindLabs verbindt en stimuleert onderzoek, onderwijs en ondernemerschap.”

Interactie

“Onze focus ligt op de interactie tussen interactieve technologieën en menselijk gedrag. De juiste interactie tussen mens en technologie bepaalt immers het succes. Door de samenwerking tussen onderwijs, overheid en bedrijven kunnen concrete innovatieprojecten worden ontwikkeld. Soms komen kennisinstellingen met ideeën waarvoor wij dan partners zoeken binnen het bedrijfsleven en soms komen bedrijven met een concrete vraag waarvoor wij kennispartners zoeken”. Bij alle projecten wordt gebruik gemaakt van technologieën uit de kunstmatige intelligentie zoals robotics & avatars, mixed en virtual reality, serious gaming, natural language en data technologiën. “Het draait om het toevoegen van ogen, oren, gevoel aan kunstmatige intelligentie en technologie”, legt Hermans uit.

Artificial intelligence

Een voorbeeld van het toepassen van artificial intelligence technologieën is het VIBE-project. “Virtual Humans in the Brabant Economy”, verduidelijkt Hermans. “Deze avatars communiceren door middel van spraak, gelaatsuitdrukkingen en handelingen met hun menselijke gebruikers. Daardoor zijn zij bij uitstek geschikt om in te zetten in gebieden waar interactie belangrijk is, zoals de gezondheidszorg. Ze kunnen helpen bij het trainen van verplegend personeel in de omgang met patiënten of bij het verduidelijken van patiëntenvoorlichting.” Bij het VIBE-project is een groot aantal partijen betrokken zoals de kennisinstellingen Tilburg University, Breda University of Applied Sciences, Fontys en ROC Tilburg, de ziekenhuizen Amphia, Maxima Medisch Centrum en Spaarne Gasthuis, de bedrijven BlueTea, IC3D Media, Indicia, Noldus, Samure en het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum.

Meer weten?

Hermans is overtuigd van de potentie van MindLabs. “De regio Midden-Brabant heeft alle ingrediënten – kennis, nationaal en internationaal opererende bedrijven, relaties en financiering – voorhanden om op Europese en globale schaal een rol te spelen.”