Pierre van Kleef

Pierre van Kleef, programmanager van Midpoint Brabant Smart Industry

"De Gate2 campus in Gilze-Rijen is dé locatie waar nieuwe Smart Industry projecten worden ontwikkeld en uitgevoerd"

Concurrentiekracht versterken

"Gate2 Smart Industry projecten zijn gericht op het versterken van de concurrentiekracht van het industriële MKB. Daarbij kun je denken aan projecten op het terrein van preventief onderhoud, robotica, Internet of Things, simulatie technologieën, 3D-printen en het toepassen van nieuwe materialen.”

Smart Cool Water Project

“Een mooi voorbeeld is het Smart Cool Water Project. Bij waterbehandeling van koelwater in industriële processen wordt voor negentig procent gekoeld met water dat wordt behandeld met chemicaliën. Door de legionellapreventie regelgeving is het chemicaliëngebruik met vijftig procent toegenomen. Doel van dit project is een oplossing te ontwikkelen die duurzaam, energie efficiënt, chemicaliënvrij en waterbesparend is. Door het gebruik van sensoren die de kwaliteit van het koelwater continu monitoren en de resultaten doorsturen naar de cloud kun je toe met minder of zelfs geen chemicaliën. Binnen het project werken Cool Industries, Vodafone, Ericsson, Microlan en de Keter Groep samen met diverse kennisinstellingen. De opzet is om ideeën in de praktijk te testen en bij gebleken geschiktheid direct operationeel te maken.”

Samenwerking

“Bij Gate2 gaat het om de samenwerking tussen start-ups, kennisinstellingen en kleine en grote MKB-bedrijven. Wij zijn er voor alle bedrijven die vooruit willen. Dus analyseer binnen je bedrijf waar je staat met de digitalisering in je bedrijfsvoering en productieprocessen en bel of kom langs voor een gesprek. Wij helpen je verder met haalbaarheidsstudies en brengen je in contact met andere bedrijven en kennisinstellingen zodat verbeterprocessen en nieuwe productontwikkeling mogelijk is."

Meer weten?

Vanaf begin 2019 biedt Gate2 een Smart Industry Scan aan. Ondernemers kunnen zich al aanmelden bij Pierre van Kleef via: pierrevankleef@midpointbrabant.nl.