“Wij ontwikkelen nieuwe robottoepassingen in zowel de glastuinbouw als in de food industrie. Vroeger was het futuristisch, op korte termijn worden robots de norm. Er zijn plantenkwekers in Nederland met verwerkingslijnen met meer dan 15 robots, vergelijkbaar met de automobiel industrie.

De robots zijn echter zelf niet intelligent, de software die bepaalt hoe robots naar de wereld kijkt maakt ze slim. In de agrofood heb je te maken met producten met grote natuurlijke variatie. Het is onze specialiteit om slim met die variatie om te gaan. De focus ligt op de ontwikkeling van het oog en het brein van de robot door middel van automatische kwaliteitsinspectie en vision-gestuurde robotica.

Coördinatie en afstemming van ontwikkelingen en initiatieven is cruciaal om Nederland als centrale spil van de agrofood robotica te kunnen positioneren. Wageningen UR neemt hierin een leidende positie in vanwege tientallen jaren R&D ervaring in dit domein.

Zo hebben de uitspraken van minister Asscher vorig jaar robotica op de voorpagina van de kranten gekregen. Wat hij zegt klopt misschien niet, maar het start wel een goede discussie. Want de druk op de Nederlandse concurrentiepositie blijft toenemen onder andere vanwege de opkomst van andere productielanden die tegen een lagere kostprijs een vergelijkbaar product kunnen produceren. In de agrofood sector wordt tegenwoordig nog altijd (te)veel werk handmatig uitgevoerd, terwijl de kosten hiervan hoog zijn en het resultaat niet altijd constant en/of betrouwbaar is. Samen met industriële partners werken wij daarom aan de robotisering van de agrosector, de voedselindustrie en de glastuinbouw.