Een belangrijk motief is om leerlingen daarmee binnen het traditionele schoolmodel meer ruimte te geven om het verplichte curriculum in hun eigen tempo te volgen. Want waar onderwijskrachten bij het klassikale aanbod van lesstof slechts rekening hoefden te houden met het leertempo van vlugge, gemiddelde en trage leerlingen, zien ze de individuele niveauverschillen in hun klas na de inzet van digitale leermiddelen als reken- en taal apps significant toenemen, waardoor het klasmanagement steeds lastiger wordt.

Wat leerkrachten ervaren

Niet alleen wordt het steeds ingewikkelder om te bepalen welke leerstof, op welk moment en op welk niveau moet worden aangeboden, maar ook om het overzicht te houden op de steeds individuelere leer- en werkactiviteiten van leerlingen en de leerdoelen die ze nog moeten behalen.

In de praktijk blijken dat de voornaamste redenen te zijn waarom de personalisatie-inspanningen en de investering in digitale leermiddelen van scholen ondermaats renderen. Scholen onderkennen niet of onvoldoende dat het succesvol personaliseren van het traditionele lesaanbod om een eigentijdse leerlingclustering vraagt, waarbij  leer- en werkactiviteiten van leerlingen worden gegroepeerd op basis van het niveau waarop zij zich per onderdeel van het curriculum bevinden en de actuele leerbehoeften en doelen die zij hebben.

Gelukkig is dat minder gecompliceerd dan het lijkt, dankzij een praktijkbeproefde oplossing, die iedere school per direct kan toepassen.

Kennis en tools voor de organisatie van gepersonaliseerd onderwijs

sCoolSuite ondersteunt besturen, directies en onderwijzend personeel van scholen in binnen- en buitenland bij de succesvolle organisatie van gepersonaliseerd onderwijs met optimale inzet van digitale leermiddelen. Met visietrajecten, sCoolModel™, implementatiebegeleiding en een CRKBO geregistreerde Academy, met een toegespitst cursusaanbod voor directies en leerkrachten.

Onder de naam sCoolTools heeft sCoolSuite een unieke set softwaretools ontwikkeld voor elk type device van leerkrachten, leerlingen en ouders, waarmee scholen:

  • voor elke leerling per schoolperiode een Individueel OntwikkelingsPlan (IOP) kunnen aanmaken met leerdoelen op basis van het curriculum, de behoeften van de leerling en diens nog niet gerealiseerde doelen,
  • op basis daarvan het onderwijsaanbod per vak, periode en niveau kunnen organiseren,
  • dagelijkse roosters kunnen maken met doelgericht lesaanbod per leerling, inclusief de optie om leerlingen zelf een keuze te laten maken uit een deel van het aanbod,
  • de ontwikkeling van leerlingen op de voet kunnen volgen en waar nodig bijsturen,
  • effectief en veilig kunnen samenwerken en communiceren met leerkrachten, leerlingen en ouders.

Om kennis te maken met sCoolSuite en sCoolTools en om te bespreken hoe u maximaal rendement kunt halen uit digitale leermiddelen en uw personaliseringsinspanningen, belt u 020-891 51 10 of mailt u naar info@scoolsuite.com.