Priscilla de Roo, leerkracht middenbouw op de J.H. Snijdersschool in Rijswijk

“Het mooie aan technologie is dat je van en met elkaar leert. Zo hadden wij laatst een studiedag voor het team over hoe je werkt met Clips, een iPad-app om korte creatieve video’s mee te maken. Ik heb leerlingen uitgenodigd om daar een workshop over te geven.

Zij hebben dat in de vakantie met elkaar voorbereid en vanaf hun verschillende vakantieadressen in het buitenland intensief mailcontact gehad. Het eindresultaat was geweldig. Ze hebben een mooie workshop bedacht, maar ook (onbewust) gewerkt aan vaardigheden als samenwerken en plannen.

Eindeloze mogelijkheden

Ik heb voor dit schooljaar alle spellingscategorieën in Book Creator gezet. Bij iedere regel maken de leerlingen een verwerking. In het begin stuur ik dat enigszins, maar uiteindelijk zullen ze dat zelf kunnen. De verwerking van de regel kunnen ze via een animatie-app, Puppet Pals, een clip of stripverhaal doen.

Het mooie aan technologie is dat je van en met elkaar leert.

Het resultaat uploaden leerlingen in hun digitale portfolio, waarin zij laten zien aan welke leerdoelen zij hebben gewerkt. Met de Apple Pencil kan ik nakijken en aantekeningen maken bij hun werk op een manier die veel flexibeler is dan op papier.

Mediawijsheid

Het is belangrijk om aandacht te besteden aan hoe leerlingen met mobiele apparaten moeten omgaan. Kun je bijvoorbeeld zo maar zonder toestemming foto’s maken en delen? En wat doe je als je gekke plaatjes tegenkomt met een bepaalde zoekterm? Hoe eerder je daarmee begint, hoe minder problemen je op de middelbare school hebt.”


Jochen Bretschneider, kno-arts en docent, VUMC Amsterdam

"Geneeskundestudenten moeten tijdens de driejarige bachelorfase van hun studie een grote hoeveelheid complexe theoretische kennis verwerven. In de volgende drie jaar in de kliniek, tijdens hun master en coschappen, moeten zij die kennis nog verder uitbreiden en leren praktisch toe te passen. Als artsen en docenten ervaarden wij al lang dat die overstap naar de kliniek voor alle studenten een enorme uitdaging is. De iPad geeft ons als opleiders mogelijkheden hen hierbij te helpen."

Ruim 100 gratis digitale medische boeken

"Een team van vijftig geneeskundestudenten en medische specialisten heeft de afgelopen anderhalf jaar alle basisstof die voor de opleiding vereist is, herschreven en van afbeeldingen, videomateriaal en interactiviteit voorzien."

"Van het herkennen van de aandoening (klachten en onderzoek goed duiden) tot de behandeling (therapie). Mijn team heeft zich met zeer veel toewijding nieuwe creatieve vaardigheden als graphic design, creatief schrijven en digitaal werken eigen gemaakt die buiten het medisch vakgebied liggen. We zijn super trots dat we tien klinische specialismen hebben beschreven in 107 iBooks."

De iPad geeft ons als opleiders mogelijkheden hen hierbij te helpen.
 

"Meer dan 1200 aandoeningen op 10.000 pagina's zijn niet alleen geschreven, maar echt "designed". Geneeskundestudenten in Nederland en Vlaanderen hebben nu de meest relevante informatie van naar schatting meer dan 90% van mogelijke klachten en aandoeningen altijd binnen handbereik op hun iPads."

"Artsen en studenten zijn nooit op één plek bezig en deze boeken ondersteunen hun mobiliteit. Met de iPad hebben onze studenten ook nog eens toegang tot de modernste medische apps die een nieuwe wereld aan leermogelijkheden openen."


Mark van de Mortel, teamleider VMBO-T Sint Ursula Horn en projectleider Activerende Didactiek

“Samen met collega’s heb ik in de afgelopen 6 jaar onze visie op gepersonaliseerd leren vormgegeven. De kern van deze visie is activerende didactiek met behulp van iPad. Wij zijn ervan overtuigd dat je voor aantrekkelijk onderwijs gebruik moet maken van het voorstellingsvermogen en de creativiteit van kinderen. De iPad is daarbij ideaal gereedschap."

Andere vaardigheden

Kennis blijft heel belangrijk, maar leren draait steeds meer om creativiteit. Niet zo zeer in artistieke zin, maar meer in het bedenken van creatieve oplossingen. Vaardigheden als kritisch denken, probleemoplossend vermogen, samenwerken en flexibiliteit worden tegenwoordig steeds vaker gevraagd in vacature-advertenties. Daar moeten we in het onderwijs aandacht aan besteden.

Verschillende invalshoeken

Bij ons op school betekent dat minder frontaal lesgeven en leerlingen met hulp van technologie zelf aan de slag laten gaan met de stof. Dat doen we bijvoorbeeld we aan de hand van projecten. Zo gaan we binnen het project ‘Snelheid’ vanuit verschillende invalshoeken aan het werk met het begrip snelheid.

Bij de vakken natuur- en wiskunde worden bijvoorbeeld met behulp van een app die snel veel foto’s achter elkaar maakt snelheden berekend en bijbehorende tabellen gemaakt. Bij lichamelijke opvoeding leren kinderen de invloed van ‘snelheid’ bij het ontstaan van blessures en hoe je die kunt voorkomen.

Professionaliteit

De aanwezigheid van iPads maakt dat wij als docenten ook veel meer praten over hoe wij de lesstof op een aantrekkelijke manier kunnen aanbieden. Je hebt het over het gebruik van mobiele apparaten, maar in feite praat je dus over de didactische creativiteit en professionaliteit van docenten.”


Bram van Mil, leerkracht bovenbouw en ICT-coördinator op de J.H. Snijdersschool in Rijswijk

“Naast basisvaardigheden als lezen en schrijven, leren kinderen zich op school te uiten, met elkaar te communiceren, een bewuste burger te zijn en samen te werken. Die vaardigheden zullen in de toekomst nog belangrijker worden en daar heb je goede tools voor nodig. De iPad is een leermiddel dat goed aansluit bij de belevingswereld van kinderen en goed in te zetten is om die vaardigheden aan te leren.

Meer dan een boek achter glas

Hoewel iPads een nuttige informatiebron kunnen zijn, zijn ze veel meer dan een boek achter glas. Kinderen gebruiken allerlei apps om geleerde lesstof interactief te verwerken, verbindingen te leggen en te laten zien wat ze hebben geleerd. Ze hebben veel creatieve vrijheid om te kiezen welk middel ze daarvoor gebruiken. Op deze manier begeleid je als leerkracht het leerproces en maak je kinderen zelf expert. Dat geeft zelfvertrouwen.

Vrijheid

De inzet van dit soort technologie geeft mij als leraar ook meer vrijheid. Ik kan met Apple Pencil en mijn iPad uitleg geven aan instructiegroepjes zonder dat ik vast zit aan het digi-bord. Ook maak ik regelmatig filmpjes over de hoe je staartdelingen moet maken en spellingsregels. Zo kan ik bestaande lesstof verbinden met nieuwe, creatieve toepassingen.”