De ‘Onderwijs Doetank’ heeft als missie het traditionele lesmodel - waarin vooral veel passief leren plaatsvindt - te veranderen naar een model met veel meer focus op actief leren. In de ‘Onderwijs Doetank’ worden goede ideeën of positief bewezen werkvormen van docenten door FeedbackFruits omgezet in werkbare plug-ins die activerende werkvormen beter ondersteunen.

Doordat deze plug-ins gedeeld worden tussen de aangesloten instellingen, kunnen deze sneller innoveren. Met de vijftien aangesloten instellingen, krijgt een instelling dus vijftien plug-ins terwijl ze er zelf maar één met FeedbackFruits co-creëren. Twee keer per jaar is er de ‘Onderwijs Doetank’ inspiratiedag. Dan staat het netwerk, het delen van kennis en samenwerken aan de oplossingen, centraal.

Beste bijdrage telt mee

Dr.ir Cora Busstra is docent Epidemiologie en houdt zich daarnaast intensief bezig met onderwijsvernieuwing aan de Universiteit van Wageningen. Zij vertelt over de Collaborative Learning en Participation Grading die samen met FeedbackFruits in de ‘Onderwijs Doetank’ werd ontwikkeld. “Ik geef veel online lessen die oefeningen bevatten met een discussievorm.

Aan het eind volgt een examen en ik kreeg regelmatig commentaar van mijn studenten die graag beoordeeld werden op hun bijdragen in het discussieforum. Ik ben daar huiverig voor geweest, want leren is ook fouten maken en de plank soms volledig misslaan. Toch begreep ik hun opmerkingen wel. Dus op enig moment vroeg ik mijn studenten naar hun beste bijdrage in de discussie en die telde dan mee op het examen.

Die bijdrage kwam via de mail binnen en met ‘knippen en plakken’ in hun portfolio terecht, dat werkte niet echt prettig.” De nieuwe tool moet dat allemaal veel gemakkelijker maken.

Werkbaar

“De tool is uitgebreid getest en we gaan deze maand nog live. Dat is spannend en leuk. Spannend omdat we misschien toch nog bugs tegenkomen en leuk omdat mijn concept nu verbeterd en werkbaarder is. Door de ontwikkeling van de tool kan ‘Collaborative Learning’ en ‘Participation Grading’ breder en in meerdere groepen gebruikt worden en daarna ook op andere Universiteiten.

Deze werkvorm draagt bij aan het leerproces omdat studenten nog beter hun best gaan doen in het discussieforum. Ik vind het ook geweldig dat mijn idee en de techniek van FeedbackFruits zoiets moois opgeleverd heeft.”

Studentbetrokkenheid vergroten

Jeroen Bottema is docent aan Hogeschool Inholland. “Mijn studenten ontwikkelen begrip door onder andere het lezen van wetenschappelijke literatuur en hier met elkaar het gesprek over voeren.

Om hun betrokkenheid bij dit proces te vergroten en hen te ondersteunen in dit leerproces, ontwikkelde ik in samenwerking met FeedbackFruits de plug-in ‘Comprehension’. Daarmee kunnen studenten een PDF van het artikel annoteren en opmerkingen koppelen aan tekstfragmenten door deze te selecteren met de muis.

Ik laat ze dat in groepjes van vier doen. Als docent heb ik richtinggevende thema’s aangemaakt waaraan de studenten hun annotaties koppelen. Ik vraag ze ook om toe te lichten waarom ze deze annotatie gemaakt hebben. Op die manier kan ik het leren van de student wat beter richten.

Vervolgens vraag ik de studenten om te reageren op elkaars annotaties en gezamenlijk tot consensus te komen over de inhoud van het artikel. Deze uitkomsten bespreken we dan op de opleiding. Mijn studenten geven aan dat ze door deze werkwijze gerichter de tekst bestuderen en meer met de inhoud van de stof bezig zijn.

We zien de studenten maar eens in de twee of drie weken, dit is een mooie manier om hen betrokkener te laten zijn bij het bestuderen van literatuur en tegelijk hun academische vaardigheden verder te ontwikkelen.”

De co-creatie met FeedbackFruits in de ‘Onderwijs Doetank’ is Bottema goed bevallen. “Het was een organisch proces, ik lichtte mijn didactiek toe en zij gingen bouwen. In de bèta versie waren er nog wat kinderziektes, maar na een paar weken was er al een nieuwe versie. Zij begrijpen heel goed dat het leerproces van de student centraal moet staan.” Comprehension wordt nu ook op andere onderwijsinstellingen gebruikt.

Schaarse expertise delen

De TU Delft staat op de voorgrond bij onderwijsinnovatie in Nederland. Directeur van Onderwijs en Studentenzaken bij de Technische Universiteit Delft Timo Kos stelt dat er toegevoegde waarde is aan het samenwerken met andere onderwijsinstellingen.

Door samen te werken op het gebied van onderwijsinnovatie kun je schaarse expertise en ervaringen delen.

“Door samen te werken op het gebied van onderwijsinnovatie kun je schaarse expertise en ervaringen delen. Je kunt ook de risico’s die inherent bij innovatie horen, over meerdere partners spreiden. Samen leer je sneller dan alleen.”

Startup challenge

FeedbackFruits is een spin-off van de TU Delft en zeker niet de enige, vertelt Kos. “Het ontstaan ervan gebeurde destijds adhoc door ontwikkelingen in het onderwijs en een initiatief van studenten dat wij subsidieerden. Nu pakken we het gestructureerder aan, dit jaar organiseren wij voor het eerst een startup challenge, samen met de universiteiten van Rotterdam en Leiden.

Startups en studenten uit heel Europa die met onderwijs bezig zijn, kunnen zich inschrijven. Daarnaast werken we zelf continu aan beter (online) onderwijs. In een benchmark in opdracht van het Massachusetts Institute of Technology zijn wij door collega universiteiten uitgeroepen tot een van de vijf meest innovatieve universiteiten op het gebied van engineering education, onder andere vanwege onze voortrekkersrol in de ontwikkeling van innovatieve vormen van open en online onderwijs.”

De TU Delft is al jaren een groot voorvechter van het delen van Open Educational Resources (OER). In co-creatie met FeedbackFruits ontwikkelden zij een OpenCourseWare Suggester plug-in. “Er is online ontzettend veel gratis onderwijsmateriaal beschikbaar, maar het is bijna onmogelijk om tussen al het aangebodene te vinden wat je precies nodig hebt. Daar is de OER Suggester plug-in voor ontwikkeld. Door gebruik van algoritmes en artificial intelligence hopen we dat studenten gemakkelijker de juiste bronnen vinden die de gezochte kwaliteit hebben.”