Luzac is met negentien vestigingen de grootste particuliere middelbare school van Nederland en bestaat al ruim dertig jaar. Jan-Willem Gelderblom is directeur van Luzac en legt uit: “Het is ontstaan vanuit de gedachte dat het anders kan en dat het dan ook anders georganiseerd moest worden: kleine klassen, persoonlijke begeleiding en maximaal resultaat.

Wij pretenderen niet een hele vernieuwende onderwijsmethode te geven, maar wel een hele goede waarbij een leerling het beste uit zichzelf haalt.” Zo zijn de klassen een stuk kleiner dan in het regulier onderwijs, waardoor er voor docenten meer ruimte is om te kijken naar de individuele behoeftes van een leerling, ook is er meer gelegenheid voor persoonlijke aandacht. Een voorbeeld: iemand die topsport beoefent komt in de knoop met de vaste tijden van het lesprogramma van het regulier onderwijs.

Gelderblom: “Op het Luzac bieden wij de ruimte om de lestijden aan te passen naar het trainingsschema en leerniveau van de leerling. Doordat we elke leerling persoonlijk begeleiden, ook voor ná het behalen van het diploma, weten we zeker dat de leerling slaagt. Niet alleen tijdens de luzacperiode, maar ook in zijn of haar verdere leven. Onze manier van onderwijs is een bewezen succesformule waar we met recht trots op zijn.”

Persoonlijke leerroute

Klassen bij Luzac bestaan gemiddeld uit twaalf en maximaal uit zestien leerlingen. Extra hulplessen worden gegeven als dat nodig is en huiswerk wordt zo veel mogelijk onder begeleiding op school gemaakt. Het lesprogramma kan per leerling verschillen, en wordt opgezet op basis van de behoeftes en het vermogen van de leerling.

Zo kunnen leerlingen met een VMBO-T advies vanwege dyslexie bij Luzac hun exacte vakken meteen volgen op VWO-niveau, terwijl ze taalvakken op een lager niveau beginnen en dat rustig opbouwen zodat alsnog een havodiploma behaald kan worden.  Gelderblom: “Vergis je niet, in Nederland hebben we heel goed regulier onderwijs.

Het verschil met Luzac is dat het regulier onderwijs een programmagestuurde leerreis aanbiedt en wij een persoonlijke en resultaatgerichte leerreis bieden. We zien een kind vaak opbloeien, ook thuis blijft dit niet onopgemerkt. Als het zelfvertrouwen en leerplezier toenemen, zijn onze leerlingen tot grootse dingen in staat.”

Meer dan onderwijs

Een vraag die binnen het onderwijs niet zelden centraal staat: hoe bereid je een jonge generatie het beste voor op de wereld die voor hen ligt? Luzac is van mening dat de ontwikkeling van leerlingen tussen twaalf en achttien jaar moet bestaan uit een cognitief en persoonlijk ontwikkelingsdomein.

Gelderblom: “Wij werken vanuit de overtuiging dat een leerling ook na Luzac duurzaam in staat moet zijn om op persoonlijk én maatschappelijk vlak uitdagingen aan te gaan, ambities na te jagen en doelen te bereiken. Daarom is niet alleen de cognitieve ontwikkeling en het diploma belangrijk, ook besteden we veel aandacht aan de persoonlijke ontwikkeling van onze leerlingen.

“Wij pretenderen geen vernieuwende onderwijsmethode te geven, maar wel een waarbij een leerling het beste uit zichzelf haalt.”

Die persoonlijke ontwikkeling zit verweven in het lesprogramma maar komt ook zeker terug in de aanpak van onze docenten en is cruciaal voor de toekomst van de leerling na Luzac.”

Een belangrijk hulpmiddel dat Luzac hierbij inzet heet This Is Me, kortweg TIM. TIM is een programma waarbij leerlingen middels interactieve opdrachten, bordspellen en gesprekken met leerlingbegeleiders, spelenderwijs steeds meer inzicht krijgen in wie ze zijn, wat ze kunnen en wat ze willen. TIM maakt toekomstdromen en ambities duidelijk en bespreekbaar. De bevindingen die gedaan worden tijdens het programma vormen een belangrijk fundament voor het portfolio van de leerling dat tijdens de gehele schoolperiode wordt opgebouwd.

Oog op de toekomst

Direct de juiste studiekeuze maken is een actueel vraagstuk. In Nederland valt maar liefst 35% van de eerstejaars studenten uit tijdens hun vervolgopleiding. Tegelijkertijd heeft de student minder financiële ruimte dan ooit om zich te kunnen vergissen in de studiekeuze.

Om de student in spé zo goed mogelijk voor te bereiden op de studiekeuze neemt Luzac het FutureMe-programma af. Dit zijn vragenlijsten in het kader van persoonlijke ontwikkeling die uiteindelijk een rapportage vormt die laat zien waar de leerling aanleg voor heeft, waar hij of zij energie van krijgt en wat de leerling belangrijk vindt in het leven. Op basis daarvan wordt advies gegeven in welke werkvelden de leerling waarschijnlijk het beste tot zijn of haar recht zal komen.

Gelderblom: “Je gaat verder studeren, en daar heb je een diploma voor nodig. De maatschappij verandert continu, dat hou je niet tegen. Daarom bereiden we onze leerlingen zo goed mogelijk voor op de toekomst door ook veel aandacht te besteden aan de persoonlijk ontwikkeling.

Als je verder wilt komen in deze maatschappij moet je communicatieve vaardigheden hebben, in staat zijn om jezelf te reguleren en een hele belangrijke: je moet kunnen samenwerken. Die drie skills proberen we ook echt bij te brengen gedurende de periode dat een leerling bij ons op school zit. En dat is wel echt de kern van Luzac denk ik, die combinatie van cognitieve en persoonlijke ontwikkeling.”