De hoogleraar, die in 2016 de Nobelprijs won voor Scheikunde, windt er geen doekjes om. Volgens hem is het onderwijs één van de belangrijkste taken om de volgende generatie voor te bereiden op de ingewikkelde vraagstukken van de toekomst.

“Als maatschappij moeten we niet onderschatten wat voor rol het onderwijs speelt in bijvoorbeeld het verduurzamen van onze samenleving of het vasthouden van de welvaart op het huidige niveau.

Er zijn een hoop veranderingen op komst. Denk alleen al aan hoe wij ons in de toekomst gaan voortbewegen of we mensen gaan voeden. Belangrijke maatschappelijk vraagstukken waar wij onze studenten voor moeten opleiden.”

Kwaliteit en inhoud

Hoewel de professor trots is op het hoge niveau van het onderwijs in Nederland, maakt hij zich wel zorgen dat de nadruk momenteel teveel ligt op het klaarstomen voor tentamens. “We zijn doorgeslagen met de focus op de vorm en proces van het onderwijs."

De nadruk moet juist liggen op kwaliteit en inhoud. Dat bereik je door veel onderzoeksprojecten en practica aan te bieden, zowel in het wetenschappelijk onderwijs als op de middelbare school en de basisschool.

We zijn doorgeslagen met de focus op de vorm en proces van het onderwijs.

Hoewel bèta studenten op de universiteit al veel in aanraking komen met het doen van onderzoek, vindt hij dat dit al in de eerste twee jaar moet gebeuren. “Je leert een project opstarten, ontwikkelt een kritische attitude, leert het verloop op papier zetten en gegevens analyseren.

Kortom, allemaal belangrijke aspecten in het leerproces. Bovendien maakt het de studie ook een stuk spannender. Aan de opgedane basisvaardigheden heb je later ook veel. Om dit te realiseren heb je gekwalificeerd personeel nodig, daar moet in geïnvesteerd worden. Ook moet er echt meer waardering voor het leraarschap komen.”

Bredere kijk op theorie

Binnen het onderwijs wordt veel gesproken over digitale methodieken om het onderwijs te vernieuwen. Hoewel Feringa het nut van deze ontwikkelingen inziet, blijven het vooral hulpmiddelen.

De rol van een goede docent wordt in zijn ogen weleens vergeten. Hij legt uit: “Je kunt nog zulke mooie computerprogramma’s maken, maar zonder goede uitleg heeft dit geen enkele nut. Een goede docent zorgt voor een bredere kijk op de theorie en kan de toepasbaarheid van de basisprincipes voor nieuwe technologieën, producten en processen in perspectief plaatsen.

Juist in deze tijd waarin we platgewalst worden met informatie, is het nog belangrijker voor studenten om de theorie te beheersen om de kwaliteit van de informatie goed te kunnen analyseren en de maatschappelijke relevantie te doorzien.”

Solide basis

Feringa weet als geen ander wat een goede docent voor de ontwikkeling en loopbaan van jonge mensen kan betekenen. Zelf vertelde hij tijdens de ontvangst van de Nobelprijs in zijn lezing dat de leraren op zijn middelbare school bepalend zijn geweest voor zijn ontwikkeling. “Zij waren academisch getraind, stonden boven de stof in de schoolboeken en gaven mij een solide basis mee. Zij daagden ons uit met allerlei proefjes en ik vond het geweldig om moleculen te kunnen maken die er nog niet waren.

Elk kind heeft namelijk een uniek talent en een leraar ziet welk talent dat is.

Die inspirerende leeromgeving is mij altijd bijgebleven en heeft mij gebracht tot waar ik nu ben. Een tijd geleden kwam ik een oude scheikundeleraar tegen en hij zei dat zijn grootste wens voor elke leerling op school was dat zij minimaal één uitmuntende leraar zouden moeten hebben. Elk kind heeft namelijk een uniek talent en een leraar ziet welk talent dat is. Ik geloof heilig in die persoonlijke factor.”

afjsaffjkdlasfjkl;dafjldkjf;lkafj;asdkfjas;dlkfasef