Tineke Netelenbos

Voorzitter ECP en Digital Champion

Kinderen bewust maken van de risico’s op internet, maar tegelijkertijd leren de kansen van de digitale wereld te benutten; dat is waar het Netelenbos om gaat. “Er komt enorm veel data ons land binnen en wij slaan ook veel data op. Dat maakt Nederland tot een koploper binnen Europa, maar al die data betekent ook dat cybercriminaliteit zich vaak op ons land richt.

Het is daarom belangrijk dat kinderen al jong weten wat de risico’s zijn en hoe ze hiermee om moeten gaan. Dat hierbij nog heel wat winst valt te behalen blijkt wel uit de één op de vijf mensen die nog steeds op links in phishingmails klikt.”

Digitale vaardigheden als kernvak

Wat Tineke Netelenbos betreft wordt digitale geletterdheid, naast taal en rekenen, één van de kernvakken in het onderwijs. “Zoals je nu al een fietsdiploma kunt halen op de basisschool, zo kun je je ook voorstellen dat er een diploma komt voor digitale vaardigheden.” Ter ondersteuning van haar standpunt verwijst zij naar het voorstel van de commissie Schnabel over de toekomst van het onderwijs.

Het is daarom belangrijk dat kinderen al jong weten wat de risico’s zijn en hoe ze hiermee om moeten gaan.

Dit voorstel benadrukt het belang van toekomstgericht onderwijs dat leerlingen digitaal vaardig en ‘mediawijs’ maakt. “Dat is nodig”, zo staat in het voorstel, “want ze leven in een wereld waarin nieuwe technologieën en digitale informatie van grote invloed zijn op het persoonlijke en werkende leven van iedereen.” Netelenbos onderschrijft de standpunten in het voorstel. “Ik hoop dat dit voorstel gevolgd wordt en dat scholen worden geholpen dit te realiseren.”

Samenwerking met bedrijven

De aandacht die scholen op dit moment besteden aan digitale vaardigheden loopt sterk uiteen. Geen goede zaak, vindt Tineke Netelenbos. “Als een leerkracht een beetje digitaal is ingesteld, of er is een hulpvaardige ouder met verstand van zaken, wordt er in de klas wel aandacht aan besteed en anders niet. Dat vind ik te willekeurig. Het zou écht in iedere klas een vast onderdeel moeten zijn.”

De aandacht die scholen op dit moment besteden aan digitale vaardigheden loopt sterk uiteen.

Toch stuit het opnemen van digitale geletterdheid in het vaste curriculum van het onderwijs bij veel scholen op weerstand. “Dat begrijp ik ook wel. Leerkrachten vinden het moeilijk. Ze zijn niet opgegroeid in een digitale wereld. Het is daarom belangrijk dat er in de lerarenopleiding aandacht aan wordt besteed.

Daarnaast moeten scholen ook van buitenaf geholpen worden bij het inpassen van digitale lessen in hun programma.” Als voorzitter van ECP, een platform dat zich richt op de toepassing van nieuwe technologieën in de Nederlandse samenleving, weet Tineke Netelenbos dat het bedrijfsleven graag bereid is scholen hierbij te helpen. “ECP heeft een groot netwerk en veel bedrijven hebben al programma’s voor jongeren, dus daar kunnen we gebruik van maken.”

Digital Champion

Als staatsecretaris van onderwijs heeft Tineke Netelenbos aan de wieg gestaan van het digitale tijdperk in Nederland. “Ik heb destijds zelf nog de computer in de klas geïntroduceerd. Tevens ben ik voorzitter geweest van het programma ‘Digivaardig & Digiveilig’, een groot privaat-publiek samenwerkingsverband, waarbij ook het onderwijs betrokken was.”

Toen eurocommissaris Neelie Kroes in 2011 alle lidstaten verzocht een Digital Champion aan te stellen, was de keuze Netelenbos hiervoor te benoemen snel gemaakt. Belangrijkste taak van de Digital Champions is lidstaten digitale mogelijkheden en kansen zoveel mogelijk te laten benutten.

“Wij komen twee of drie keer per jaar bijeen en wisselen dan ervaringen en ‘best practices’ uit. Ook daarbij zie je dat Nederland een voorloper is op digitaal gebied. Dat is goed voor onze economische positie en moet vooral zo blijven.”